Het gezonde en het dodelijke C Y N I S M E

Het leven op aarde is zonder cynisme nauwelijks te dragen.

Maar waar liggen de grenzen? Wanneer is cynisme heilzaam en wanneer fataal?

Dreigt onze samenleving te stranden in een klimaat van wantrouwen, achterdocht en algehele afzijdigheid, waarin alleen het eigenbelang nog telt? Of is er een voorzichtige verandering merkbaar?

Zeven pagina's met notities bij een klassieke levenshouding.

    • Ite Rümke
    • Max van Rooy
    • Tekeningen Frits Müller
    • Vormgeving Jan Paul van der Wijk