HCS moet contract met De Lage Landen nakomen

HCS Technology uit 's-Hertogenbosch is verplicht het contract na te komen dat vorig jaar is gesloten met De Lage Landen Leasing.

Dit betekent dat ook de activa van de eerder aan Lage Landen overgedragen leaseportefeuille van dochter Infotec moeten worden geleverd. Dit blijkt uit een gisteren gewezen vonnis van de rechtbank van Den Bosch.

Worden de activa niet geleverd dan ontstaat een direct opeisbare vordering van 15 miljoen gulden. HCS moet nu binnen acht dagen leveren op straffe van een dwangsom van 1 miljoen gulden per dag met een maximum van 5 miljoen gulden.