Automobilist drinkt minder voor rijden

ROTTERDAM, 24 DEC. Steeds minder automobilisten zitten met te veel alcohol in hun bloed achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Dit najaar had vier procent van de automobilisten die in de weekendcontroles werden aangehouden meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed. In 1983 was dat nog twaalf procent, in 1989 zes. Bij de SWOV spreekt men van een “gelijkmatig dalende trend”.

De gegevens van de SWOV zijn gebaseerd op landelijk representatieve steekproeven die met medewerking van een aantal politiekorpsen worden genomen. Het gaat telkens om controles op vrijdag en zaterdag tussen tien uur 's avonds en vier uur 's nachts. Het is niet zo dat de politie altijd om vier uur ophoudt met controleren, maar wie dan wordt aangehouden telt niet meer mee in de SWOV-statistieken, om de onderlinge vergelijkbaarheid van de cijfers niet aan te tasten.

De steekproeven zijn telkens in het najaar genomen. Uit incidentele steekproeven in andere seizoenen is niet gebleken dat het aantal automobilisten met te veel alcohol in het bloed sterk met het seizoen fluctueert.

Pag.3:

Onderzoek drankgebruik automobilist

Voor de gestage daling van het rijden met een slok op zijn twee typen oorzaken aan te geven. In de eerste plaats zijn mensen anders gaan denken over alcohol, onder meer door acties van Veilig Verkeer Nederland, meent een onderzoeker van SWOV. De actie van het ministerie van WVC om het alcoholgebruik onder jongeren te temperen versterkt dit nog. Onder jongeren is de daling van het percentage automobilisten met meer dan een half promille namelijk groter dan onder andere leeftijdscategorieën. Dit blijkt ook uit eerder geplubliceerd onderzoek van het Verkeerskundig Studiecentrum van de Rijksuniversitieit Groningen. De introductie op grote schaal van alcoholvrij bier heeft deze trend wellicht verder versterkt. Nadat het percentage rijders met meer dan een half promille alcohol in het bloed enkele jaren rond de zes procent lag, is dat dit jaar met een derde gedaald tot vier procent.

De tweede oorzaak voor de daling is de toegenomen belangstelling van de politie en de verhoging van de doeltreffendheid van het politietoezicht. Door de elektronische blaaspijpen en de ademanalyse-apparatuur kan de politie veel sneller werken. Ook is de werkwijze veranderd. Er worden steeds "vliegende' controles gehouden, waardoor op zijn minst de indruk is ontstaan dat de pakkans is toegenomen.