Athene start operatie Bezem tegen 'Albanezen-plaag'

ATHENE, 24 DEC. Bij een nieuwe grootscheepse actie, die hier de naam "bezem' draagt, zijn de afgelopen dagen minstens 650 Albanezen die zonder geldige papieren in Griekenland verbleven over de grens teruggezet. Het totale aantal illegale Albanezen in Griekenland wordt echter op 65 à 70.000 geschat.

De Griekse pers signaleert de laatste weken bijna eenstemmig een "Albanezen-plaag', na een reeks onbehouwen en brute moorden die door immigranten uit het noordelijke buurland zijn gepleegd. Climax vormde de zaak van een Albanese zakkenroller die, in een autobus betrapt door zijn bejaarde slachtoffer, hem ten aanschouwen van de andere passagiers stompte, sloeg en trapte tot hij dood was, overigens ten gevolge van een hartaanval. De dader en een medeplichtige werden gearresteerd.

Minister van orde Theodoros Anagnostopoulos heeft gisteren op een persconferentie bekendgemaakt dat in 1991 door Albanezen dertien personen zijn vermoord en tien verkracht. De Albanezen pleegden 47 berovingen en 275 diefstallen.

De massale uitwijzingen zullen gepaard gaan met aanzienlijke versterking van de militaire eenheden aan de grens, om te voorkomen dat de Albanezen, zoals tot nu toe, meteen weer terugkomen. Ook wordt de instelling van een grenspolitie voorbereid, mede ter bescherming van de dorpen in die streek waar men zich in toenemende mate bedreigd voelt.

Premier Mitsotakis gaf eind vorige week tijdens de begrotingsdebatten uiting aan de vrees, dat deze winter ook uit andere Balkanlanden, Macedonië en Bulgarije, een economische vluchtelingenstroom op gang komt. Een probleem is dat zulke vluchtelingen minder terugdeinzen voor misdaden omdat verblijf in een Griekse gevangenis wordt geprefereerd boven terugkeer naar het hongerende vaderland.

Sebastianós, de bisschop van Kónitza (Noordwest-Griekenland), die al jarenlang ijvert voor de orthodoxe Griekssprekenden die in Zuid-Albanië ("Noord-Epirus') leven, pleit ervoor dezen meer faciliteiten te geven. Hij klaagt dat zij van de Griekse ambassade in Tirana minder steun krijgen dan de Albanezen die geen Grieks spreken, maar die vaak wel Griekse namen aannemen. Een vals Grieks paspoort wordt in de straten van Tirana nu aangeboden voor circa twaalfduizend lek (zeshonderd gulden), een "echt' voor honderdtachtigduizend lek.

De minister kondigde strengere straffen aan voor het "circuit' dat de vluchtelingen aan zulke paspoorten helpt of tegen betaling behulpzaam is bij het illegaal overschrijden van de grenzen, die van Albanese kant niet meer worden beschermd.

Hoewel de Griekssprekende "Noord-Epiroten' vaak zelf het doelwit vormen van de toenemende criminaliteit onder Albanezen, richt de woede onder Griekse burgers zich ook tegen hen. De oppositiepers, en gisteren voor het eerst ook oppositieleider Andreas Papandreou, hakken in op de huidige regering, en vooral op minister van buitenlandse zaken Samarás, die eind vorig jaar tijdens een bezoek aan het toen nog communistische Albanië Noord-Epiroten zou hebben opgeroepen, naar het "paradijs Griekenland' te komen (wat overigens een legende is).

Twee Atheense dagbladen waarschuwen voor een opkomend racisme. De Eleftherotypia schreef onlangs dat men niet moet schrijven “dè Albanezen hebben het gedaan”, maar “Albanezen hebben het gedaan”. Ook komt er een neiging op, hen van alle nog niet opgehelderde misdaden de schuld te geven.

De burgemeester van Athene, Andonis Tritsis, heeft zich gisteren verrassend bij deze geluiden aangesloten. Hij waarschuwde tegen generalisatie en xenofobie, en kondigde aan dat tijdens de komende feestdagen op drie plekken in de stad voedsel zal worden aangeboden aan Albanese, Koerdische en andere vluchtelingen.

    • Frans van Hasselt