Zwitserse optiebeurs groot succes

Terwijl functionarissen van de Zwitserse effectenbeurzen de grootste moeite hebben om het eens te worden over het opzetten van één centrale elektronische effectenbeurs, is door het ontstaan van de optiebeurs Soffex inmiddels een kant en klaar voorbeeld voorhanden met een in de praktijk getoetste handelsmethode die een oplossing kan bieden voor hun problemen.

Soffex is de Zwitserse financiële beurs voor opties en termijncontracten. Pas drie jaar geleden begon deze volledig geautomatiseerde beurs via beeldschermen en een uitgebreid computernet met de handel in opties en futures (termijnaffaires) en is nu al een doorslaand succes.

De belangrijkste Zwitserse banken wisten al in het begin van de jaren tachtig dat er een beurs voor futures en opties nodig zouden hebben, maar geen van de zeven toenmalige effectenbeurzen van het land was er groot genoeg voor. Het lag voor de hand om één enkel elektronisch systeem op te zetten, maar de kans dat de beurzen het onderling eens zouden worden over de opzet en de exploitatie ervan was toen al minimaal. Daarom werd een afzonderlijke organisatie in het leven geroepen met een duidelijke opdracht en een budget om die opdracht uit te voeren.

De eerste Zwitserse optiebeurs Soffex ging in mei 1988 van start. In de aanvang werd gehandeld in opties op elf, later twaalf top-aandelen die samen meer dan een kwart van de totale Zwitserse beurskapitalisatie uitmaken. De optiehandel liep van het begin af aan via een voor dit doel ontworpen elektronisch systeem waarin zestig miljoen Zwitserse franc werd geïnvesteerd. Dit ultramoderne systeem regelt de dagelijkse handel in alle details, legt niet alleen de handelstransacties vast maar neemt ook de afwikkeling voor zijn rekening van de clearing (het dagelijkse afstemmen tussen handelaren van de op de voorgaande dag gedane transacties).

Afgezien van één grote crash in juni 1989, toen het handelssysteem drie dagen buiten werking was als gevolg van een storing, bleek het computernetwerk en de ervoor ontwikkelde programmering zeer betrouwbaar te werken. De afgelopen twee jaar is er in het geheel niets misgegaan met de elektronische beeldschermen. Soffex heeft de voor haar ontwikkelde programmering (software) inmiddels al te gelde weten te maken door het systeem te verkopen aan de Deutsche Termin Börse (DTB). In de toekomst denkt Soffex nog andere klanten aan te trekken die het volledige systeem willen toepasasen.

Het Soffex-beurssysteem heeft intussen overigens niet nagelaten een gunstige invloed uit te oefenen op de Zwitserse effectenbeurzen, met name op het delicate terrein van de inzichtelijkheid in de beurstransacties. Van meet af aan heeft Soffex erop gestaan dat alle affaires per computer worden afgedaan. Hierdoor worden de bijzonderheden van elke transactie vastgelegd en kunnen nauwkeurige gegevens en cijfers worden geproduceerd over de omvang van de schermenhandel. Door de handel via Soffex werden de Zwitserse effectenbeurzen gedwongen langer open te blijven dan zij voorheen gewend waren omdat de aandelenhandel moet kunnen doorgaan zolang via Soffex in opties wordt gehandeld.

Het handelsvolume van Soffex nam in snel tempo toe. Vorig jaar werden al 5,6 miljoen call-opties verhandeld en 3,4 miljoen put-opties met een totale handelswaarde van 66,5 miljard Zwitserse frank (84,5 miljard gulden).

Eind vorig jaar begon Soffex met de handel in "futures' op tweeëntwintig vooraanstaande aandelen op de Zwitserse aandelenindex (SMI) en in de loop van dit jaar introduceerde de beurs "futures' op driemaandelijkse Zwiterse rentetarieven en op een imaginaire franc-obligatie van middellange termijn. Nog andere nieuwe optie- en futureprodukten zijn in overweging.

Ernst Mollet, bestuursvoorzitter van Soffex, stelt dat ongeveer een tiende van de Zwitserse beheerders van beleggingsfondsen regelmatig gebruik maakt van opties en futures, vergeleken met vijftien procent in de Verenigde Staten. Evenals de andere optiebeurzen maakt Soffex propaganda voor de handel in opties. Mollet doet dit ook en wijst er op dat “afgeleide markten als die met opties de beste beleggingsinstrumenten zijn voor vermogensbeheer. Hij zegt dat “opties en futures een unieke mogelijkheid bieden om op ieder gewenst moment je beleggingen veilig te stellen”.

Een koppeling met een of meer andere optiebeurzen zien de Soffex-bestuurders nog niet zitten. Door de concurrentieverhoudingen is daarop weinig kans. Ze zouden graag Soffex-terminals aan gebruikers buiten Zwitserland willen leveren, maar ze vrezen dat dit door de overheid niet zal worden toegestaan omdat de Zwitserse regering het vooralsnog niet zal goedkeuren dat - in het omgekeerde geval - beurshandelsystemen uit andere landen in Zwitserland werkzaam worden. Zeker niet zolang Zwitserland nog geen lid is van de EG.

©Financial Times

    • Ian Rodger