Weekblad moet dader die heeft geboet sparen

PARIJS, 23 DEC. Er is geen recht op vergetelheid van misdaden, maar de pers dient zich te onthouden van onnodige inbreuken op het privé-leven van de dader die heeft geboet.

Dat is het oordeel van een Parijse rechtbank in het geding dat Denise L. had aangespannen tegen het weekblad Paris Match. Denise L. (68) bracht in het begin van de jaren vijftig, daartoe aangezet door haar toenmalige minnaar, haar onwettige dochter om het leven. Ze werd tot levenslang veroordeeld. Na haar vrijlating in 1968 trok ze zich in de grootste mogelijke anonimiteit terug. In augustus publiceerde Paris Match een artikel over haar in een serie over "moordenaressen' met daarin tal van gegevens waardoor haar geschiedenis bekend werd in het dorp waar ze discreet leefde. Denise eiste een publikatieverbod op basis van het recht op vergetelheid, een notie die overigens niet in de Franse wet is vastgelegd. Haar eis werd afgewezen, maar in hoger beroep oordeelde de Parijse rechtbank dat de “gegevens over haar huidige leven niet nodig waren om het publiek te informeren”. Wegens “ernstige inbreuken” op het privé-leven is Paris Match veroordeeld tot betaling van 166.000 francs ( 55.000 gulden) als schadevergoeding.