Simons irriteert verzekeraars

DEN HAAG, 23 DEC. De particuliere ziektekostenverzekeraars vinden dat staatssecretaris Simons (volksgezondheid) zich vorige week in de Tweede Kamer ongenuanceerd en grievend heeft uitgelaten over het verhogen van premiestelling van verzekeringsmaatschappijen.

De overkoepelende organisatie van particuliere ziektekostenverzekeraars, KLOZ, schrijft dat in een brief aan de staatssecretaris. De verzekeraars voelen zich “aangesproken over de opmerkingen dat verzekeraars hun verzekerden onjuist voorlichten en hen ten onrechte premiedaling onthouden”.

Simons heeft in de afgelopen weken, waaronder vorige week bij de behandeling van de begroting van WVC, verschillende keren zijn verbazing uitgesproken over het feit dat een aantal particuliere ziektekostenverzekeraars de premies per 1 januari verhoogt in plaats van verlaagt. Volgens de bewindsman kunnen de premies omlaag omdat particuliere verzekeraars vanaf 1 januari de kosten van geneesmiddelen niet meer hoeven te vergoeden. Dat gebeurt dan uit de kas van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, waarvoor iedereen AWBZ-premie betaalt. De premie voor de maatschappijpolis kan dus omlaag, meent Simons.

Het gros van de particuliere ziektekostenverzekeraars denkt daar anders over. Het KLOZ wijst er op dat alle verzekeraars dit jaar zijn geconfronteerd met een kostenexplosie in de gezondheidszorg. Hoewel pas in maart bekend is wat de exacte kosten over 1991 zijn, gaan de verzekeraars nu al uit van een toename van de kosten van ten minste 10 procent. Een van de oorzaken is de stijging van de gemiddelde verpleegprijs per dag in ziekenhuizen. Ook in andere sectoren van de gezondheidszorg worden zeer opvallende stijgingen waargenomen, aldus het KLOZ. “Kortom, een hoogst onbevredigende situatie, die om nader onderzoek vraagt”, aldus Fruitema. In maart zal het KLOZ de kostenstijging aan een grondig onderzoek onderwerpen. Op grond van de resultaten van dat onderzoek zullen veel particuliere ziektekostenverzekeraars per 1 april de definitieve premiehoogte voor 1992 vaststellen.