PvdA-top wil voorzittersduo een kans geven

AMSTERDAM, 23 DEC. Het partijbestuur van de PvdA heeft de weg vrijgemaakt voor de verkiezing van F. Rottenberg en R. Vreeman tot voorzitters van de partij. Het bestuur wil het duo een kans geven en laat het definitieve besluit over aan het partijcongres in maart.

Het partijbestuur nam deze beslissing zaterdag nadat Rottenberg en Vreeman hun voorstel tot samenwerking hadden toegelicht. Het gesprek was, volgens waarnemers uit kringen van het partijbestuur, “verhelderend en overtuigend”. Waarnemend voorzitter F. Castricum heeft toegezegd zijn functie in maart te zullen neerleggen. Zo ontstaat ruimte voor een tweede voorzitter, waarvoor tot nu toe geen vacature bestond. Rottenberg prees Castricums besluit. “Dit is heel bijzonder. Het getuigt van respect voor de PvdA, voor de toekomst van de partij en de wil tot vernieuwing.”

Woensdag had het partijbestuur reeds gesproken over het voorstel nadat Vreeman en Rottenberg hun samenwerking bekend hadden gemaakt. Toen leefden bij sommige leden bezwaren tegen het besluit van het duo. Het zou onrecht doen aan de andere twee kandidaten (I. van Dijk, voorzitter van de Rooie Vrouwen en B. Suurhoff, voorzitter van de Amsterdamse afdeling De Pijp). Bovendien zou het voorstel weinig democratisch zijn omdat de PvdA “voor het blok wordt gezet”. Voorstanders wezen er echter op dat de PvdA zich geen harde verkiezingsstrijd kan permitteren nu zij volgens peilingen dreigt te worden gehalveerd.

Partijleider Kok toonde zich zaterdag na het gesprek “neutraler” dan woensdag. Slechts enkele bestuursleden bleven tegen. Het partijbestuur zal onderzoeken of de functie van tweede voorzitter kan worden bezoldigd. Daartoe zou ruimte komen als de functie van secretaris bij de aangekondigde reorganisatie van het partijbureau verdwijnt.