Olszewski nog niet uit problemen

WARSCHAU, 23 DEC. Na een impasse van twee maanden heeft Polen nog altijd geen regering. Premier Jan Olszewski heeft dit weekeinde de vorming van zijn nieuwe kabinet afgerond, maar wezen parlementscommissies vijf kandidaten voor ministersposten in de nieuwe regering af.

De parlementscommissie voor economische zaken sprak zich gisteren met 17 tegen 7 stemen uit tegen Karol Lutkowski, die in Olszewski's kabinet minister van financiën moet worden. De commissie was ontevreden over het economische programma dat Lutkowski had gepresenteerd. Ze weigerde eveneens haar fiat te hechten aan de kandidatuur van Jerzy Eysymontt voor de functie van minister van planning en aan die van Wojciech Wlodarczyk, die in de nieuwe regering hoofd van het bureau van de premier had moeten worden. Verder werden de kandidaten voor de ministeries van buitenlandse handel en cultuur afgewezen.

Vandaag presenteert Olszewski zijn regering in de voltallige Sejm. In theorie kan het parlement de uitspraken van de commissie negeren, maar de stemmingen in de commissie tonen aan dat de nieuwe premier niet veel steun heeft.

Olszewski's regering is een mengeling van centrum-rechtse politici en partijloze technocraten. Slechts enkele ministers uit het vorige kabinet, onder wie Krzysztof Skubiszewski, minister van buitenlandse zaken, zijn gehandhaafd. Leszek Balcerowicz, vice-premier in de vorige Poolse regeringen en architect van het ambitieuze en radicale hervormingsprogramma, keert niet in de regering terug. Olszewski heeft er de afgelopen weken geen geheim van gemaakt dat hij het programma van Balcerowicz aanzienlijk wil matigen. Wel is een van de belangrijkste assistenten van Balcerowicz in Olszewski's regering opgenomen - maar uitgerekend tegen hem, Karol Lutkowski, heeft de Sejmcommissie voor economische zaken bezwaar gemaakt. (Reuter)