Mij Wilhelmina wil officiële notering

Maatschappij “Wilhelmina” in Rotterdam heeft alle uitstaande aandelen verworven van Restaurant Old Dutch en restaurant le Coq d'Or in Rotterdam, Hotel-restaurant De Swaen en Meubelfabriek Oisterwijk in Oisterwijk.

Betaling gebeurde voor een deel in contanten en verder tegen uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen. Door deze transactie krijgt participatiemaatschappij Haringvliet 98 Rotterdam een belang van circa 85 procent in het aandelenkapitaal van “Wilhelmina”. Het balanstotaal stijgt van 4 miljoen tot 17 miljoen gulden, waarmee een begin wordt gemaakt als participatiemaatschappij. Plannen bestaan om het aantal participaties te vergroten en in een wijdere kring van aandeelhouders onder te brengen.

De certificaten worden verhandeld op de incourante markt. Directeur drs. G.J.M. Kerkhof zegt een overgang naar de officiële beurs niet uit te sluiten.