Markt stabiel na rentemaatregelen Duitsland, V.S.

UTRECHT, 23 DEC. Hoewel Frankfurt meermalen haar bezorgdheid had uitgesproken over geldgroei, inflatieontwikkeling en forse loonstijgingen, kwam de renteverhoging van afgelopen donderdag in Duitsland toch als een verrassing. Ook de mate waarin zowel het disconto als de Lombardrente werden verhoogd, beiden met een half procentpunt, was verrassend.

Door de maatregel ligt het Duitse disconto op het hoogste niveau van na de tweede wereldoorlog. Gegeven de koppeling van het Nederlandse aan het Duitse monetaire beleid, en omdat de verwachtingen omtrent de inflatie voor Nederland niet echt gunstig zijn te noemen, verhoogde De Nederlandsche Bank onmiddellijk de discontotarieven met eenzelfde percentage.

De Duitse renteverhoging is goed en slecht nieuws tegelijk. Mede doordat een dag later de Fed (het Amerikaanse stelsel van centrale banken) haar disconto juist met een vol procentpunt verlaagde liet de Duitse mark op de valutamarkten een stijging zien. De Amerikaanse verlaging zet de dollar verder onder druk.

Deze Duitse renteverhoging geld als zware munitie. Ze zal gevolgen hebben voor de economische groei van Duitsland en de omringende landen, waar toch al een conjunctuurvertraging werd voorzien. Het goede nieuws daarentegen is dat de al maanden bestaande onzekerheid uit de markt is gehaald. Nu bovendien duidelijk werd dat het anti-inflatie beleid prioriteit nummer één blijft voor de Bundesbank, was het niet verwonderlijk dat de Duitse en Nederlandse obligatiemarkten na de rentestap per saldo positief reageerden.

Terwijl in ons land de geldmarkttarieven tot 9,75 procent zijn opgelopen, heeft de kapitaalmarktrente (gemeten naar de laatste tien-jaars staatslening) vorige week zelfs een lichte daling laten zien tot 8.65 procent. Voorlopig zullen evenwel de valutaire ontwikkelingen voor een onrustig rentebeeld zorgen.

Internationale obligatiemarkten

De handel op de internationale markten stond de afgelopen week op een laag pitje. De feestdagen staan voor de deur en de marktpartijen hebben de boeken voor 1991 veelal reeds gesloten. De positieve uitkomst van de top in Maastricht werkte vooral in het begin van de week nog door in het marktsentiment, waardoor de obligatiemarkten van de EMS-landen koersstijgingen lieten zien.

Afgelopen donderdag gooide de Bundesbank echter roet in het eten door een monetaire maatregel die strenger uitviel dan verwacht. Kon de Duitse obligatiemarkt nog bogen op koersstijgingen, dit kon niet worden beweerd van de overige Europese markten. Met name in de landen waarvan de valuta binnen het EMS onder druk liggen, liep na de korte rente nu ook de lange rente enigszins op. Zo steeg het Frans-Duitse rente-ecart, in het begin van de week nog schommelend rond een niveau van 0,5 procent, met 13 basispunten tot 0,63 procent. De Britse "gilt"-markt liet een soortgelijk beeld zien.

Ondanks de vakantiestemming durfden enkele debiteuren het toch aan om leningen uit te brengen. Na de Maastrichtse top is de onzekerheid omtrent de toekomst van de ecu voor een groot gedeelte verdwenen. Dit had tot gevolg dat een aantal uitgevende instellingen de afgelopen week de markt verblijdden met ecu-obligaties.

Het einde van de week had voor beleggers in Amerikaanse vastrentende waarden (die hun valutarisico hebben afgedekt) nog een aangename verrassing in petto. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Fed, besloot vrijdag het discontotarief met een vol procentpunt te verlagen tot een niveau van 3,5 procent. Het door de Fed gestuurde tarief voor interbancair daggeld, de federal funds rate, daalde hierna met 0,5 procentpunt tot 4 procent. Het rendement van 10-jaars treasuries zakte hierdoor tot onder de 7 procent, een verschijnsel dat de laatste 5 jaar niet meer was waargenomen. Overigens kon ook tot en met donderdag reeds een rentedaling worden opgetekend waardoor het rendement op de voornoemde staatsleningen de afgelopen week per saldo met maar liefst 25 basispunten daalde tot een niveau van 6,96 procent.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank Robeco.