Kennemerland wil in 1992 emitteren

Visserij Maatschappij Kennemerland N.V. (visvangst, -verwerking en -handel) heeft een claimemissie aangekondigd voor mei 1992. De waarde van de emissie zou 15 tot 20 miljoen gulden kunnen bedragen.

De aandeelhouders hebben in de uitgestelde jaarvergadering naast een statutenwijziging tevens de jaarekening 1990 goedgekeurd. De jaarrekening werd aangehouden totdat de aandeelhouders meer inzicht konden krijgen in de cijfers van het vorig jaar. In 1990 leed Kennemer een verlies van 23,8 miljoen gulden. De nieuwe accountants, Price Waterhouse, hebben een rapport uitgebracht over de gang van zaken die tot het verlies hebben geleid. Op basis van dit rapport wordt onderzocht of er claims tegen de vroegere bestuurders en accountant kunnen worden ingediend. Dit onderzoek zal in de loop van januari kunnen worden afgerond.

Eind 1990 werd de nieuwe directeur, drs. A.J.M. Blomjous, aangesteld die schoon schip maakte, een aantal verliesgevende buitenlandse projecten afstootte en een ingrijpende reorganisatie uitvoerde. Kennemerland handhaaft de verwachting dat over 1991 een bescheiden positief resultaat wordt behaald.