Evangelische Omroep naar A-status; Meer dan alleen pils, chips en RTL4

Ruim vijfentwintig jaar na de oprichting, per 1 oktober 1992, krijgt de EO waarschijnlijk de A-status.

Campagne- en PR-chef A. Mons van de Evangelische Omroep heeft slechts een vermoeden hoe de nieuwe leden van zijn omroep eruit zien: kijkers van gereformeerde, reformatorische of evangelische zowel als van katholieke komaf, die zich beter thuis voelen bij de "principiële' stellingname van de EO dan bij de huns inziens verwaterde geloofsopvattingen van de NCRV en de KRO. De EO stelt in de eerste week van januari een onderzoek in naar de samenstelling van de nieuwe aanwas, die de omroep deed groeien naar 550.000 leden, waarvan 515.000 begin deze maand bij het Commissariaat voor de Media werden aangemeld als geldig lid.

“Er is steeds meer belangstelling voor religie”, zegt Mons, “want mensen beseffen dat er méér is tussen hemel en aarde dan alleen maar pils, chips en RTL4. Daarom ben ik er van overtuigd dat een heldere, onderscheiden identiteit het behoud van het bestel is. Wij hebben voor die enorme ledenaanwas geen cadeautjes hoeven uitreiken, want lid van de EO worden betekent: kleur bekennen.”

De EO draagt de relatie met de Heer de laatste tijd in prime-time wat minder nadrukkelijk uit, maar bekeringsprogramma's en evangelisatie zullen straks bij uitbreiding van de zendtijd een prominent onderdeel van het programmapakket blijven vormen. “We zijn hard bezig aan een plan voor de ledenbinding”, zegt Mons. “Mensen die kozen voor het principe van de EO, moeten blijven krijgen waarvoor ze gekozen hebben.” Hij verwacht dat nieuwe leden juist eerder weglopen naarmate de EO-programmering populairder wordt. Toch zendt de omroep sinds enige tijd een bij Joop van den Ende vervaardigde quiz uit: Blackout, gepresenteerd door de onkreukbare Bert van Leeuwen. Met dezelfde producent wordt nu ook een dramaserie voorbereid. De natuurserie The trials of life van David Attenborough heeft een voor de EO ongebruikelijk hoge kijkdichtheid. Het woord "scoren' is bij de EO niet langer taboe.

“Hoge kijkcijfers zijn niet ons doel, maar een middel”, zegt A. de Boer, adjunct-directeur van de EO-programmadienst. “Door een goede planning en het opbouwen van een logisch programmapakket proberen we maximale kijkcijfers te bereiken. Kijkcijfers is hier geen vies woord, maar onze missie staat voorop.” Tevreden constateert De Boer, dat onlangs in prime time de EO-natuurserie beter scoorde dan een programma met Herman van Veen, tegelijkertijd bij de VARA. De Boer beaamt dat in EO-programma's als Blackout, de dramaserie Het kleine huis op de prairie en The trials of life de evangelische boodschap niet expliciet doorklinkt. “Maar als mijn kinderen Monopoly spelen”, zegt hij, “dan zetten zij ook hotels en huizen neer en geen kerken en kapellen. Zo gaan wij in Blackout ook niet krampachtig bijbelteksten verweven. Maar je ziet er evenmin halfblote danseresjes in.”

De Boer onderscheidt twee onderdelen in de EO-programmering: het cement en de bouwstenen. De evangelisch georiënteerde programma's van Feike ter Veld en Henk Binnendijk behoren tot de laatste categorie. Het streven van de EO is om daar in het komende seizoen een “laagdrempelig evangelisatieprogramma” aan toe te voegen. “Een herkenbaar programma voor de gewone kijker”, zegt de EO-programmaleider, “dat op de markt wordt gemaakt in plaats van op het kerkplein. Een veel gehoord bezwaar tegen een programma als God verandert mensenlevens is: Ik kom mijn buurman er niet in tegen.”

Ook de actualiteitenrubriek Tijdsein rekent De Boer tot de bouwstenen. “De EO-identiteit blijkt daarin allereerst uit de selectie van de onderwerpen. Veel ontwikkelingen komen aan bod die zorg geven vanuit een bijbels perspectief: abortus, euthanasie of knutselen met genetica. Wij hebben oog voor vergeten volkeren en landen en voor wat christenen doen of juist laten. De buitenland-commentaren van Aad Kamsteeg dragen evident de EO-visie uit.”

Daarom ziet De Boer Tijdsein niet snel samensmelten met andere actualiteitenrubrieken op één net: “Een aardbeving in Colombia zullen wij feitelijk niet anders doen dan Aktua of Brandpunt. Maar wij kijken wèl vanuit de bijbel tegen de ontwikkelingen in het Midden-Oosten aan. Nee, een nauwe programmatische samenwerking met andere omroepen zit er voor de EO niet in. De EO zal altijd een aparte eend in de bijt blijven. Juist daarom hebben ook zovelen op ons gestemd.”

    • Tom Rooduijn