EG verwerpt voorstel GATT over landbouw

BRUSSEL, 23 DEC. Het dagelijks bestuur van de Europese Gemeenschap reageert scherp afwijzend op het compromisvoorstel over landbouw van de vrijhandelsorganisatie GATT dat zaterdag werd gepubliceerd. Een tweedaagse top tussen de EG en de Verenigde Staten over de vermindering van subsidies aan boeren in het kader van de zogeheten Uruguay-ronde liep zaterdag op niets uit.

Vandaag komen de ministers van handel en van landbouw van de EG-landen in een speciale vergadering bijeen om het compromis nader te bestuderen. In Brussel wordt verwacht dat zij zullen aandringen op heropening van de onderhandelingen over landbouw. Daardoor zal het zo goed als onmogelijk worden om snel na 13 januari, wanneer de handelsvertegenwoordigers naar Genève komen, tussen 108 landen een alomvattend akkoord te sluiten over liberalisatie van de wereldhandel.

De EG-Commissie meent dat de paragraaf over landbouw eenzijdig de VS bevoordeelt en geen rekening houdt met de groeiende macht van de EG. “Wij laten niet over ons lopen”, zei landbouwcommissaris MacSharry. De bezwaren van de EG richten zich onder meer tegen het ontbreken in het voorstel van compensatie voor het verminderen van de eigen landbouwexport. De EG wil hogere importtarieven voor de zogeheten graanvervangende veevoeders uit de VS. Zonder een dergelijke "rebalancing' is het pakket volgens MacSharry “onaanvaardbaar”.

    • Folkert Jensma