Bonn erkent Kroatië en Slovenië

BONN, 23 DEC. Duitsland heeft Kroatië en Slovenië formeel erkend als onafhankelijke staten. Het ministerie van buitenlandse zaken in Bonn gaf vanochtend een verklaring uit waarin de erkenning wordt gemeld. De consuls-generaal in Zagreb en Ljubljana hebben vandaag brieven van president Weizsäcker aan zijn ambtgenoten van beide landen overhandigd waarin ze op de hoogte zijn gesteld van de beslissing.

Volgens de verklaring voldoen beide landen aan de reeks voorwaarden voor erkenning die onlangs door de EG zijn opgesteld: ze respecteren de democratische spelregels, ze garanderen de rechten van de minderheden, ze respecteren de rechten van de mens en ze aanvaarden het principe dat grenzen niet met geweld kunnen worden gewijzigd.

De praktische uitvoering van de erkenning - zoals het aanknopen van diplomatieke betrekkingen - zal nog tot midden januari op zich laten wachten. Dat hebben de EG-ministers onlangs afgesproken. Duitsland heeft de afgelopen maanden voortdurend druk uitgeoefend op de elf partners in de EG om tot erkenning van Kroatië en Slovenië over te gaan. Uiteindelijk is het compromis gesloten dat van erkenning pas midden januari sprake zal zijn, maar dat Duitsland eerder tot erkenning overgaat. (Reuter)