Resultaat Albefo

In het op 31 oktober geëindigde boekjaar 1990-91 is de instrinsieke waarde per aandeel algemeen beleggingsfonds Albefo gestegen van 49 tot 51,73 gulden, zo is meegedeeld door het ABN Amro huisfonds.

“Rekening houdend met herbelegging van het in februari dit jaar betaalde dividend van 2,72 gulden komt het beleggingsresultaat uit op 11,5 procent”, aldus de fondsbeheerder. In 1989-1990 liep de waarde van het fonds terug met 2,8 procent.

Albefo stelt voor het dividend te verhogen tot drie gulden van 2,72 gulden. De in het verslagjaar geboekte vooruitgang was voor ongeveer veertig procent te danken aan koersstijging bij de aandelenbeleggingen. De waardegroei werd verder voor ongeveer 12 procent veroorzaakt door koersstijgingen van het obligatiebestand en de resterende 48 procent was te danken aan rente- en dividendinkomsten.

Fiscaal gezien bestaat het resultaat over 1990-91 dus voor ruim 50 procent uit belastingvrije koerswinst, aldus Albefo. Het aantal uitstaande aandelen liep in het verslagjaar terug met 2,3 miljoen stuks tot 13,5 miljoen. Het vermogen bedroeg eind oktober 701 miljoen gulden, vergeleken met 760 miljoen halverwege 1990-91 en 776,2 miljoen gulden ultimo 1989-90.