Record aantal Antillianen naar Nederland

WILLEMSTAD, 21 DEC. Vanaf Curaçao is een record aantal Antillianen in de eerste helft van deze maand voor permanent verblijf naar Nederland vertrokken.

In de eerste achttien dagen van december hebben zich 352 personen - 183 vrouwen en 169 mannen - zich uit de registers van het Bevolkingsbureau uitgeschreven, bijna vier keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Dit heeft A. Ramirez, het hoofd van het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, gisteren op Curaçao bekend gemaakt. Het grootste deel van de Nederland-gangers zijn jongeren tussen de 20 en 34 jaar.

Bij de Dienst Sociale Zaken van Curaçao heeft eveneens “een groot aantal personen” zich uitgeschreven als zogeheten onderstand-trekker, personen die een werkloosheidsuitkering of andere vormen van sociale steun ontvangen, meldde diensthoofd M. Horsford.

De stellige indruk bestaat dat de mensen die naar Nederland vertrekken, een reisbiljet wordt opgestuurd door in Nederland wonende familieleden, zeggen ambtenaren van Sociale Zaken. Dit is door diverse plaatselijke reisbureaus bevestigd.

“De uitschrijvingspiek voltrekt zich meestal in de maanden juni tot en met augustus, wanneer studenten vertrekken en Nederlandse contractanten terugkeren”, zegt Ramirez. Het hoofd van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister zei dat uit vragen die potentiële Holland-gangers stellen blijkt dat ze vertrekken uit vrees voor het feit dat na de eenwording van Europa volgend jaar "overzeese Nederlanders' zullen worden geweerd. “Ze denken dan niet meer dezelfde rechten te zullen hebben die ze nu bezitten”, aldus Ramirez. Hij zegt dat als tweede reden wordt opgegeven de vrees dat over enige tijd in Nederland de visumplicht van kracht wordt voor Antillianen en Arubanen, die zich er langer dan zes maanden in Nederland vestigen.

Nederland is waarschijnlijk ook voor enkele druggebruikers een uitwijkplaats. Een verslaafde die door veelvuldig in woningen in te breken een bepaalde buurt onveilig had gemaakt, vertrok kortgeleden naar Amsterdam. Stanley Brown van de Stichting voor Werklozen vertelt dat “de omwonenden in record-tijd” een enkele reis Schiphol voor de man bij elkaar hadden gebracht.