Onenigheid in ABP wegens Rodamco

ROTTERDAM, 21 DEC. In de top van het ambtenarenpensioenfonds ABP is grote onenigheid ontstaan naar aanleiding van de onderhandelingen met het Rotterdamse vastgoedfonds Rodamco.

Het bestuur beraadt zich in januari over de oorzaken en mogelijke consequenties van de crisis-achtige sfeer in het ABP, dat met een belegd vermogen van 160 miljard gulden het op één na grootste pensioenfonds ter wereld is.

Tijdens de onderhandelingen met Rodamco, onderdeel van de Robeco-groep, deden zich voortdurend competentiegeschillen voor tussen bestuur (de leiding van de organisatie), hoofddirectie (belast met de uitvoering van bestuursbesluiten) en beleggingscommissie (die adviseert bij beleggingen). Over de eigenlijke zaak, de samenwerking met Rodamco waartoe vorige week werd besloten, bestonden nauwelijks verschillen van mening.

Verscheidene bestuursleden vermoeden dat leden van de hoofddirectie het laatste jaar stelselmatig informatie hebben achter gehouden. Zo waren zij niet op de hoogte van het feit dat de hoofddirectie reeds eind vorig jaar onderhandelingen met Rodamco was begonnen. In de afgelopen maanden stelde het bestuur zich bovendien vragen over de deskundigheid van de hoofddirectie. Voordat de samenwerking met Rodamco vorige week werd beklonken, waarbij het ABP 2,5 miljard gulden in Rodamco injecteert voor buitenlandse beleggingen in onroerend goed, dwong het bestuur de hoofddirectie driemaal terug naar de onderhandelingstafel. Het bestuur liet zich bijstaan door externe deskundigen, omdat het de hoofddirectie niet langer in staat achtte de onderhandelingen met Rodamco tot een goed einde te brengen.

Overigens blijkt uit verklaringen van vier direct-betrokkenen dat het ABP eind vorig jaar in de gelegenheid is geweest een overnamebod op Rodamco te doen. Het pensioenfonds vroeg daartoe een - wettelijke verplichte - toestemming van het ministerie van financiën. Deze werd door het ministerie verstrekt, op voorwaarde dat het geen onvriendelijke overname zou betreffen. In november meldde het Financieele Dagblad dat Rodamco eind vorig jaar een overnamebod van het ABP zou hebben afgewezen. De vier betrokkenen, die over hun kennis beschikken omdat de notulen van de hoofddirectie gewag maakten van de instemming van Financiën, zeggen dat het ABP slechts van een overnamebod heeft afgezien omdat Rodamco weigerde erop in te gaan.

Een overname eind vorig jaar van Rodamco door het ABP zou waarschijnlijk gunstig zijn geweest voor de aandeelhouders Rodamco. Het Rotterdamse vastgoedfonds staakte in september vorig jaar de beloofde inkoop van aandelen tegen een gegarandeerde prijs, omdat het niet langer de middelen in kas had deze terugkoopgarantie van aandelen te financieren. De beurskoers zakte daarop in korte tijd met dertig procent. Een overnamebod van het ABP zou op dat moment vermoedelijk de koers hebben doen stijgen.

Zowel Rodamco als het ABP hebben steeds gezegd dat er nooit sprake is geweest van een “formeel” overnamebod van het pensioenfonds. Deze reactie herhaalden zij gisteren. Het ministerie van financiën onthield zich “wegens de betrokken bedrijfsbelangen” van commentaar.