Natuur en Milieu laakt handhaven oefenterrein

DEN HAAG, 21 DEC. De Stichting Natuur en Milieu vindt het onacceptabel dat het “enorme ruimtebeslag” van land- en luchtmacht op natuurgebieden grotendeels wordt gehandhaafd. Zij zegt dit in een reactie op de plannen die staatssecretaris Van Voorst tot Voorst (defensie) gisteren ontvouwde.

De staatssecretaris kondigde weliswaar aan dat de aanleg van drie militaireoefenterreinen voorlopig niet doorgaat, maar hield vast aan de inrichting van vijf oefenterreinen voor compagnies, vier (kleinere) terreinen voor eenheidsoefeningen, een terrein voor de toekomstige luchtmobiele brigade op de Eder en Ginkelse Heide, schietterreinen en gebieden voor laagvliegoefeningen. De stichting constateert dat dit praktisch allemaal gebeurt in al beschermde of nog te beschermen natuurgebieden als de Wadden, de Veluwe en de omgeving van Leusden, Oirschot en Weert.

Volgens Natuur en Milieu zullen de plannen voor de luchtmobiele brigade de stilte op de Veluwe en het Wad nog schaarser zal maken. Zij vindt dat de Tweede Kamer de plannen die Van Voorst tot Voorst gisteren mede namens minister Alders (milieubeheer) en staatssecretaris Gabor (natuurbehoud) gisteren bekend maakte, moet afwijzen. De stichting meent dat de plannen strijdig zijn met uitspraken van de Kamer om het defensiebeleid af te stemmen op het natuurbeleid.

Van Voorst tot Voorst zei gisteren dat het (voorlopig) afzien van de aanleg van terreinen bij Ermelo, Oirschot en op de Leusderheide in Utrecht een besparing van enkele tientallen miljoenen kan betekenen. Hij liet verder weten dat de kans op de aanleg van een oefenterrein voor bataljons, met een omvang van zo'n 3.000 hectare, in Nederland onwaarschijnlijk is. Vroeger leek de Markerwaard hiervoor een mogelijkheid, maar de drooglegging daarvan is op zijn minst onwaarschijnlijk en in elk geval op de lange baan geschoven. De staatssecretaris vindt het meer voor de hand liggen het voor dergelijke oefeningen, waaraan het Nederlandse leger wel behoefte heeft, verder van huis te zoeken. Bijvoorbeeld door, net als Duitsland en Groot-Brittannië, terreinen te huren in Canada.