Mogelijk fors verlies van banen bij GAK

AMSTERDAM, 21 DEC. De 17.000 personeelsleden van het GAK staat een ingrijpende reorganisatie te wachten in verband met de fusie met het GMD. Indien alle wettelijke maatregelen en regeringsvoorstellen met betrekking tot bezuinigingen op de sociale zekerheid tegelijkertijd zouden worden uitgevoerd, zou dit bij het GAK kunnen leiden tot ontslag van maximaal 6.500 personeelsleden.

Dit zei dr. E.P de Jong, voorzitter van de hoofddirectie van het GAK, gistermiddag op een persbijeenkomst. Volgens een woordvoerder van het GAK gaat het hierbij om een theoretische mogelijkheid. Gedwongen ontslagen zijn in elk geval voor de GMD tot 1995 uitgesloten.

De ondernemingsraad van het GAK heeft begrepen dat vermoedelijk het bureau Horringa en de Koning de “tussenstap” bij de integratie van het personeel van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) met dat van het GAK zal voorzien van een ingrijpend reorganisatie-advies.

Die integratie zou in augustus volgend jaar zijn beslag moeten krijgen. Donderdag ging het bestuur van de GMD akkoord met de integratie.

De garantie dat er geen ontslagen vallen komt op losse schroeven te staan indien andere maatregelen, die de regering naast de integratie van GAK en GMD in petto heeft, doorgaan. De Jong noemde als ontbindende voorwaarden voor de ontslaggarantie gisteren op een persbijeenkomst in Amsterdam de plannen om werkgevers de eerste zes ziekteweken uit eigen zak te laten betalen. De werkgevers kunnen in dat geval de controle in eigen beheer (bedrijfsgezondheidsdienst) laten verrichten.

Verder kan er werkgelegenheid verloren gaan door de voorstellen van de commissie Stevens (belastingvereenvoudiging) om de inning van premies werknemersverzekeringen (WW, WAO) aan de belastingdienst toe te schuiven.

Ten slotte kan door het voorstel van staatssecretaris Ter Veld om AAW-voorzieningen (leefvoorzieningen voor gehandicapten) van bedrijfsverenigingen naar gemeenten en de AWBZ te laten verhuizen werk verloren gaan. Indien al deze maatregelen tegelijkertijd zouden worden uitgevoerd, kunnen er maximaal 6.500 arbeidsplaatsen verloren gaan, aldus de GAK-topman. Hij gaat er daarbij vanuit dat de 270 miljoen gulden die uiteindelijk in de uitvoering van de sociale zekerheid moet worden bezuinigd volgens de Tussenbalans van het kabinet Lubbers-Kok kan worden opgebracht en dat bovendien voor de intensievere controle en begeleiding van zieke werknemers meer geld beschikbaar komt dan thans.