"Lunade' ongeordende mythen rond de maan

Produktie: Lunade; choreografie: Alessandra Palma di Cesnola; muziek: Mark Hamlyn; decor: Stephan Crawford; kostuums: Marie Claire Gellings. Gezien: 20-12 Korzo Theater, Den Haag. Daar nog te zien: 21-

De Italiaanse danseres en choreografe Alessandra Palma di Cesnola werkt al geruime tijd in Nederland. Zij trad op met Ron Bunzl, de Groep O van Kati Duck, studeerde aan wat toen nog de Opleiding Moderne Dans heette van de Theaterschool in Amsterdam en presenteerde verschillende eigen choreografieën. Een grote indruk maakten die werken niet en ik vrees dat haar nieuwste produktie Lunade daar niets aan zal veranderen.

Het thema wordt gevormd door de ontmoeting van drie personages omringd door vier verschillende atmosferen die parallel lopen met de schijngestalten van de maan. Het werk wil tevens refereren aan de oude mythen rond de maan en het symbolisme van de schilder Chagall. Interessante uitgangspunten op papier, maar in de realisatie is er weinig van terug te vinden. De drie danseressen blijven vooral eenlingen, want ook in de fragmenten waarin unisono bewogen wordt, is er geen wezenlijk onderling contact.

Het bewegingsidioom dat Palma di Cesnola hanteert, bestaat hoofdzakelijk uit subtiele hand- en armgebaren, golvende rompbewegingen en sculpturele poses. Soms roepen de gebruikte attributen een poëtische sfeer op, bijvoorbeeld de traag zwevende vuurrode ballon in de vorm van een dierekop, of de geplozen touwbossen die de gezichten van de danseressen omkransen en hen tot wonderlijke heksjes maken.

Er zitten goede aanzetten in Lunade, maar telkens vervagen zij en raakt de beoogde samenhang verloren. Zo blijft er een indruk achter van ongeordend materiaal waarin ieder persoonlijk nog zoekende is. Als theatrale presentatie is het onbevredigend. Ook de kostumering zou met een kritischer oog vooraf gediend zijn geweest. De nogal geforceerd nonchalante ontwerpen, grauwblauwe, slobberige tricots met losse onderdelen daaroverheen, doen de choreografe en haar twee mede-uitvoersters Elisabetta Colace en Ada Rumping geen goed.

    • Ine Rietstap