Kok: belasting bij koop huis beter bij gemeente

DEN HAAG, 21 DEC. Minister Kok (financiën) ziet “meer plussen dan minnen” in het overhevelen naar de gemeenten van de overdrachtsbelasting, die betaald moet worden bij de aankoop van een woning. Op die manier kan volgens hem de gemeentelijke belastingruimte met vijftig procent worden vergroot.

Kok zei dat gisteren bij de presentatie van een rapport van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing. Daarin wordt bepleit om de gemeenten meer eigen inkomsten te geven, onder gelijktijdige verlaging van de rijksbijdragen. Het overhevelen van de overdrachtsbelasting wordt daarbij als één van de mogelijkheden genoemd.

Door de bouwwereld is herhaaldelijk gepleit voor afschaffing van de overdrachtsbelasting, die zes procent van de koopsom van een woning bedraagt. Zij zou namelijk het verhuisgedrag, en daarmee de doorstroming in de volkshuisvesting, belemmeren. Het rapport signaleert die bezwaren ook wel, maar stelt anderzijds dat het om een “klassieke” belasting gaat, die ook internationaal niet ongebruikelijk is.

Vooral voor grote steden zou een overheveling van de overdrachtsbelasting een interessante bron van inkomsten kunnen zijn, aldus het rapport. Vroeger veranderden daar weinig huizen van eigenaar, omdat de steden vooral huurwoningen stonden, maar dat zal snel veranderen.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) kondigde vorig jaar aan dat het overhevelen van de overdrachtsbelasting (die jaarlijks 1,7 miljard oplevert) onderzocht zal worden. Kok kon nog niet zeggen wanneer dat onderzoek afgerond is, “maar dat zal zeker niet tot sint juttemis duren”.

Overigens heeft het CDA zich in het verleden geen voorstander van de overheveling getoond, in tegenstelling tot coalitiegenoot PvdA.