Hoewel het aantal files in Nederland nog steeds ...

Hoewel het aantal files in Nederland nog steeds stijgt, neemt de zwaarte van de files sinds 1988 af.

De zwaarte van een file is de lengte van een file vermenigvuldigd met de duur van een file. Dat de zwaarte van de files is afgenomen komt omdat de files korter worden en minder lang duren. Tot nu toe was 1988 het slechtste jaar voor de automobilist, zowel de gemiddelde duur als de gemiddelde lengte haalden toen recordhoogten met respectievelijk een duur van 97 minuten en een gemiddelde lengte van 4,6 kilometer. 1988 was dan ook het jaar met gemiddeld de zwaartste files. In 1991 is de duur, gerekend tot en met augustus, zo'n 85 minuten en de lengte bedraagt ruim 4,4 kilometer. Verwacht wordt dat deze gemiddelden voor het hele jaar nog iets zullen stijgen, omdat in de herfst veel files staan. Januari en februari zijn de rustigste maanden op de weg en mei is de drukste maand. Vorig jaar zij er 6053 filemeldingen geweest tegen 4738 meldingen in 1983. Per dag zijn dit ruim 16 files. Een file wordt pas gemeld als de lengte tenminste twee kilometer bedraagt en de waarnemer van de Algemene Verkeersdienst verwacht dat de file langer dan een halfuur zal duren. Ook worden alleen files gerapporteerd die op het Rijkswegennet staan.