Fietsfabriek failliet in Surhuisterveen

Rivel Rijwielfabriek in Surhuisterveen is failliet verklaard. De curator en de directeur konden niet tijdig een financier vinden die geld in het noodlijdende bedrijf wilde steken.

Rechter-commissaris mr. D.J. Keur heeft sprak donderdag het faillissement uit over het bedrijf dat in surséance van betaling verkeerde. Bij het bedrijf werken 74 personen.

Curator mr. J.R.E. van Smeden en de algemeen directeur J. de Vreeze hebben beprobeerd het bedrijf te redden. Ze dachten dat de rijwielfabriek in afgeslankte vorm kon worden voortgezet. De Vreeze toonde zich vorige week nog optimistisch over het slagen van een reddingsplan.

Volgens De Vreeze, die in september als interim-directeur is aangetrokken, zijn de problemen bij Rivel het gevolg van een gebrek aan financiële reserves. “De liquiditeitsdruk is ondermeer veroorzaakt door technische moeilijkheden met een elektrische fiets die in 1988 op de markt is gebracht. De nasleep van deze affaire heeft het bedrijf veel geld gekost.” Het gebrek aan liquide middelen maakte het bovendien moeilijk voor Rivel om te profiteren van de groeiende vraag naar fietsen in Nederland, aldus de directeur. “We hadden wel de produktiecapaciteit, maar er was geen geld om materiaal te kopen,” zei De Vreeze.

Dit jaar maakte het bedrijf een verlies van circa 1 miljoen gulden bij een omzet van 15 miljoen gulden. Hierdoor werd het eigen vermogen van de fietsenproducent negatief. Het negatief eigen vermogen bedroeg nu 1 miljoen gulden.