"Eerbaar compromis' in affaire L'Oreal

PARIJS, 21 dec. De affaire-L'Oreal is in naam van het Franse nationale belang met een eerbaar compromis geëindigd.

De Franse cosmetica-multinational wordt ervan verdacht in de jaren l988 en l989 bepaalde eisen te hebben ingewilligd van het in Damascus gevestigde bureau van de Arabische Liga dat een boycot tegen L'Oreal had afgekondigd wegens handel met Israel. In Frankrijk bestaat een wet die Franse bedrijven verbiedt toe te geven aan buitenlandse boycotacties.

Bovendien beschuldigde een ex-directeur van een L'Oreal-onderneming, de Franse jood Jean Frydman, zijn voormalige werkgever van rassendiscriminatie. Frydman, die in Israel woont, meent dat hij is ontslagen op aandringen van het Arabische boycotbureau. Hij beschuldigde in het bijzonder de huidige topman van L'Oreal, Francois Dalle, die op zijn beurt Frydman op de Franse televisie voor een leugenaar uitmaakte.

Rechter-commissaris Jean Paul Getti, die met het onderzoek naar de affaire was belast, ontbood de twee belligerenten een week geleden op zijn bureau en stelde een compromis voor 'in naam het het nationale belang'. Na een dramatische discussie werd men het eens. Dalle schreef een brief aan Frydman waarin hij zijn excuses aanbood. Frydman erkende in een brief zijnerzijds de "goede wil' van Dalle. Beide brieven werden openbaar gemaakt.

L'Oreal stemde er voorts in toe dat een Parijse advocaat, Jean-Louis Bismuth, een diepgaand onderzoek zal instellen naar het optreden van L'Oreal tegenover de Arabische boycot. Bismuth is de opsteller van de anti-boycotwet die in 1977 door het Franse parlement werd aangenomen. Bij zijn onderzoek zullen alle door de rechter in beslag genomen L'Oreal-documenten worden betrokken. L'Oreal zal Bismuth ook inzage geven in bankrekeningen. L'Oreal betaalde naar schatting een kleine twee miljoen dollar aan Arabische bemiddelaars om van de boycot af te komen. Het rapport-Bismuth moet over drie maanden gereed zijn en zal dan eveneens gepubliceerd worden.

Vier joodse organisaties die hadden aangekondig dat ze zich burgerlijke partij zouden stellen als de directie van L'Oreal formeel terecht zou moeten staan, verklaarden zich akkoord met het compromis. Het rapport-Bismuth moet ertoe leiden dat 'de nodige acties kunnen worden genomen om de Franse anti-boycotwetgeving volledig toe te passen en uit te breiden naar alle twaalf landen van de Europese Gemeenschap', aldus Lionel Stoleru, de president van de Frans-Israelische Kamer van Koophandel.