Centrum van NAVO in Cannenberg blijft open

DEN HAAG, 21 DEC. Het NAVO-commandocentrum in de Cannerberg bij Maastricht wordt niet gesloten.

In het centrum is asbest aangetoffen. Staatssecretaris Van Voorst tot Voorst heeft de Tweede Kamer gisteren meegedeeld dat het Joint Operations Centre ook in vredestijd van dermate groot belang is dat het niet kan worden gesloten. Maar voor de bescherming tegen asbest van de 150 man die er werken worden voorzieningen getroffen. Er zullen geen oefeningen meer worden gehouden. De ACOM, de CNV-bond van militairen, heeft onmiddellijke sluiting van het centrum geëist.

Het gebruik van Cannerberg als Joint Operations Centre van AFCENT - het regionale NAVO-hoofdkwartier - zal in samenhang met de herstructurering van de verdragsorganisatie tot uiterlijk eind 1994 worden voortgezet, schrijft de staatssecretaris.

TNO heeft aanbevolen om, als geen afdoende technische maatregelen worden getroffen, Cannerberg binnen een á twee jaar te sluiten. De organisatie heeft in de werkruimten geen verontrustende concentraties asbest aangetroffen, maar het is niet uitgesloten dat bij het periodiek noodzakelijke starten van het ventilatiesysteem de situatie verslechtert. Ook is in de gangen op veel plaatsen blauw asbest te zien en kan asbeststof door allerlei oorzaken in beweging worden gebracht. Hierdoor, aldus de staatssecretaris, kunnen de concentraties tijdelijk en plaatselijk toenemen.

De Arbeidsinspectie heeft aanbevolen om niet alleen het personeel dat onderhoudswerk verricht uit te rusten met beschermende kleding en masker, maar ook beschermende maatregelen te nemen voor het personeel dat zich door de gangen naar de (veilige) werkruimten verplaatst.

De vredestijd-bezetting wordt op 150 man overdag en 50 man 's nachts gehandhaafd. Onderhoudspersoneel zal blijvend worden uitgerust met beschermende kleding en maskers. In de periode dat structurele verbeteringen worden doorgevoerd, zal het overige personeel beschikken over halfgelaatsmaskers om zich door de gangen te verplaatsen.

Met deze maatregelen, aldus staatssecretaris Van Voorst tot Voorst, zijn de risico's voor asbestbesmetting afdoende weggenomen en is een veilige werkomgeving gewaarborgd.