500 ideeen voor een vitale economie

DEN HAAG, 21 DEC. Ruim duizend mensen hebben deelgenomen aan de tweede ronde van het Nationale economie debat waarin voorstellen konden worden ingediend voor verbetering van de vitaliteit van de Nederlandse economie.

Eind deze week waren in totaal 542 verschillende voorstellen binnengekomen afkomstig van 436 deelnemers. De overige 574 belangstellenden die een bon met hun naam en adres hebben ingestuurd, vermeldden geen specifieke voorstellen. Alle deelnemers zullen eind januari een brochure krijgen waarin de voorstellen zijn samengevoegd en gerangschikt op onderwerp.

De ingezonden voorstellen lopen uiteen van verregaande hervormingen van het Nederlandse belastingstelsel tot praktische aanbevelingen zoals de introductie van paraplu's met een lichtgevende rand ten behoeve van de veiligheid van voetgangers.

De voorstellen hebben betrekking op negen thema's, die werden geselecteerd op grond van een enquete die deze zomer in NRC Handelsblad verscheen. De enquete leverde een respons van ruim 6.000 antwoorden op. Hieruit kwamen als belangrijkste knelpunten voor de vitaliteit van Nederland naar voren de arbeidsmarkt, de kapitaalmarkt, het overheidsbeleid, het milieu, de infrastructuur, het onderwijs, technologische innovatie, ondernemerschap en medezeggenschap.

Ruim de helft van de ingezonden voorstellen heeft betrekking op de arbeidsmarkt en op het overheidsbeleid. Ook onderwijs, milieu en infrastructuur leverden een aanzienlijk aantal voorstellen op. Daarentegen was de respons bij kapitaalmarkten, ondernemerschap en medezeggenschap beperkt.

Het Nationale economie debat gaat met de afronding van deze fase, waarin iedereen voorstellen kon indienen, zijn slotronde in. Deze zal in mei uitlopen op een publiek debat met vertegenwoordigers van de vier grote politieke partijen: mr. J. van Iersel (CDA), H. Vos (PvdA), dr. D. Tommel (D66) en drs. N. Rempt-Halmmans de Jongh (VVD). Zij zullen worden geconfronteerd met een selectie uit de ingezonden voorstellen. Ze hebben toegezegd deze in hun parlementaire werk te zullen betrekken.

De selectie van de voorstellen zal door actieve publieksdeelneming plaatsvinden. In de lente zal NRC Handelsblad in verschillende steden avondbijeenkomsten organiseren waarop discussies over de thema's zullen uitmonden in stemmingen om de tien belangrijkste voorstellen aan te wijzen. Deze "top tien'-lijstjes zullen in NRC Handelsblad worden gepubliceerd met een oproep aan alle lezers om hieruit vijf voorstellen te kiezen.

Op de discusie-avonden zullen deskundigen van verschillende belangengroepen worden uitgenodigd hun visie op de voorstellen te geven en hun eigen voorkeur kenbaar te maken. Op die manier kunnen de stemmingen uitlopen op goed beargumenteerde keuzes. Van deze bijeenkomsten zal verslag worden gedaan in NRC Handelsblad.

Het Nationale economie debat wordt georganiseerd door NRC Handelsblad in samenwerking met de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO), het economenblad ESB en SKIM marktonderzoek. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van de FNV, het VNO, de Universiteit van Groningen, het ministerie van economische zaken en De Nederlandsche Bank bij de organisatie betrokken. Belangstellenden kunnen zich richten tot SMO, Postbus 87859, 2508 DG Den Haag.

    • Roel Janssen