VNU en Arbitron in joint venture

Uitgever VNU wil op deelterreinen gaan samenwerken met de Amerikaanse Arbitron, een dochter van Control Data.

Het gaat vooral om het meten van advertentiebestedingen, op welk terrein beiden al actief zijn.

Samenvoeging van hun activiteiten in een gezamenlijke onderneming, waarin de partners elk voor de helft deelnemen, leidt tot een bedrijf met een jaaromzet van 50 miljoen dollar.