Verandering van spijs

Stel je bent een vogel die van insekten leeft. Dan wordt het winter: er zijn bijna geen insekten meer.

Wat moet je doen? De meeste insekteneters weten het wel, die trekken naar het zuiden waar wèl te eten is. Maar dat is een gevaarlijke tocht. Sommige, zoals de boomkruiper, proberen het hier toch uit te houden, maar ook dat is riskant. Er is nog een andere oplossing mogelijk. Het baardmannetje wordt vegetariër. Hij schakelt over op een menu van rietzaad. Om die te kunnen fijnmalen verdikt zijn maagwand en slikt hij steentjes in. Tweemaal zo zwaar fladdert hij 's winters boven het riet. Totdat de insekten weer komen.

    • Siegfried Woldhek