Simons ziet af van verlagen tarief huisartsen in 1992

DEN HAAG, 20 DEC. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) heeft vanochtend na overleg met de Landelijke Huisartsenvereniging besloten de huisartsentarieven voor volgend jaar voorlopig niet te verlagen.

Hij ziet van zijn voornemen af omdat de LHV met de particuliere ziektekostenverzekeraars heeft afgesproken dat het huidige tarief voor een consult (ƒ 33,10) in 1992 gehandhaafd blijft. Met de voorgenomen tariefverlaging wilde Simons bereiken dat een bedrag van 33 miljoen gulden op de uitgaven voor huisartsenhulp zou worden bespaard.

In 1990 werd 1.959 miljoen gulden aan huisartsenhulp uitgegeven, 33 miljoen meer dan WVC had geraamd. Toen Simons begin deze maand te kennen gaf dat hij de tarieven wilde verlagen, leidde dat tot protest bij de LHV. Niet zozeer omdat de staatssecretaris maatregelen wilde nemen om het te veel uitgegeven bedrag terug te krijgen, maar omdat daaraan geen overleg met de LHV was voorafgegaan. Eerder dit jaar had Simons dit overleg toegezegd, een belofte die hij nu alsnog is nagekomen.

Simons zei te kunnen leven met de afspraak die de artsen eind november met de particuliere ziektekostenverzekeraars hebben gemaakt. Afgesproken is dat WVC de financiële effecten van deze afspraak zal narekenen. In januari zullen de resultaten van die becijfering bekend zijn. Tot die tijd zal Simons geen opdracht geven aan het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg om de huisartsentarieven te verlagen.