Rol wethouder bij tekorten onderzocht

AMSTERDAM, 20 DEC. De Amsterdamse gemeenteraad laat accountants onderzoeken of wethouder R. ten Have (D66) informatie heeft achtergehouden over een tegenvaller van tientallen miljoenen guldens die deze week bleek bij de liquidatie van de dienst openbare werken.

Dat heeft een meerderheid van de raadsleden gistermiddag besloten tijdens een commissievergadering. Uit een deze week gepubliceerde tussenrapportage blijkt dat de gemeente bij de opheffing van de dienst een verlies van 60 tot 70 miljoen gulden zal moeten incasseren. Dat is ongeveer 50 miljoen gulden meer dan waarmee wethouder Ten Have in september rekening hield. Gebaseerd op zijn schatting is in de begroting voor het volgende jaar slechts een voorziening getroffen voor 20 miljoen gulden.