Rentetarieven half procent verhoogd

DEN HAAG, 20 DEC. De Nederlandsche Bank heeft gisteren, in navolging van de Duitse Bundesbank, alle officiële rentetarieven met een half procent verhoogd. Uit prognoses van de OESO, de Organisatie van economische samenwerking en ontwikkeling in Parijs, en het Centraal Planbureau blijkt bovendien dat het internationale economische herstel trager verloopt dan enkele maanden geleden werd verwacht. Het effect hiervan voor Nederland blijft volgens de prognoses beperkt.

De afgelopen maanden werd in een groot aantal Westerse industrielanden, de VS voorop, de officiële rente verlaagd. De Bundesbank besloot gisteren echter tot een verhoging, omdat de geldgroei en de inflatie volgens Bundesbank-president Schlesinger te hoog zijn. Volgens de OESO zal de Duitse inflatie oplopen van 4,4 procent in 1991 tot 4,5 procent in 1992.

Indirect is de Duitse discontoverhoging van 7,5 naar 8,0 procent (het hoogste niveau sinds de oprichting van de Bondsrepubliek) echter ook bedoeld als wapen tegen recente looneisen. Diverse vakbonden hebben recent forse loonsverhogingen geëist (ambtenaren: 11,5 procent, metaal: 9,5 procent), vooral ter compensatie van de lastenverzwaringen ten gevolge van de Duitse eenwording.

De Duitse renteverhoging werd gisteren onmiddellijk gevolgd door de omringende kleine EG-landen (Nederland, België, Denemarken), die via het Europese Monetaire Stelsel met handen en voeten aan het Duitse rentepeil gebonden zijn. De centrale bank van Zwitserland laat haar tarieven ongewijzigd.

In Nederland bedraagt het disconto nu 8,5 procent. Volgens de OESO zal de inflatie in Nederland volgend jaar uitkomen op 3,2 procent. Het Centraal Planbureau voorziet dat de prijsindex van de gezinsconsumptie, die in 1991 waarschijnlijk met 4 procent stijgt, volgend jaar iets minder zal oplopen (3,5 procent).

Het Planbureau heeft zijn prognoses voor de Nederlandse economie voor 1992 in geringe mate neerwaarts bijgesteld. Hoewel de wereldhandel volgend jaar minder groeit dan in september werd voorzien, verwacht het Planbureau nog steeds dat het Nederlandse uitvoervolume in 1992 met 5 procent zal groeien. Dit omdat Nederlandse exporteurs in 1991 hun relatieve prijzen hebben verlaagd.

De particuliere consumptie zal volgens het CPB mogelijk iets minder stijgen dan de 1,25 procent die in september werd voorspeld, en de bedrijfsinvesteringen gaan mogelijk nog iets meer omlaag dan min 2,5 procent.