Plan voor beelden Museumplein

AMSTERDAM, 20 DEC. De Stichting Overholland, die onder meer het gelijknamige, maar gesloten museum in Amsterdam beheert, wil een internationale beeldentuin inrichten op het Museumplein in Amsterdam. Alle kosten komen voor rekening van de stichting. De tuin moet een semi-permanent karakter krijgen gezien de plannen voor herinrichting van het plein. Dat blijkt uit een gisteren verzonden brief van de stichting aan het College van B en W van de hoofdstad.

Het gaat om "een flink aantal beelden van tien zeer bekende en toonaangevende kunstenaars'. Volgens de stichting is inmiddels contact geweest met zowel deze tien binnen- en buitenlandse kunstenaars als met jongere onbekendere collega's. De tuin moet zich uitstrekken over de gehele oppervlakte van het plein. Men verwacht het plan binnen een half jaar te kunnen verwezenlijken. Met de nabijgelegen musea is geen overleg gevoerd. Namens het naast Overholland gelegen Van Gogh Museum reageert zakelijk adjunct-directeur T. Boxma desgevraagd enthousiast: “Wij hebben de ervaring dat zowel de plannen van Overholland als de uitvoering ervan kwalitiatief hoog zijn. Het is een mooi initiatief.” Wel hoopt het museum dat de beeldentuin geen probleem veroorzaakt bij de geplande uitbreiding van het museum op het plein.

In een persbericht schrijft de stichting dat zij van de gemeente slechts vraagt “ons in de uitvoering van het project deze keer daadwerkelijk en spontaan te steunen”. De gemeente kon vanmorgen alleen zeggen dat B en W de brief zullen beantwoorden.

De stichting noemt het voorstel een logische voortzetting van de stedebouwkundige visie die destijds bij de oprichting van Museum Overholland naar voren is gebracht. Daarbij kwam onder meer aan de orde dat de ingangen van naburige musea naar het plein zouden worden verplaatst en dat de gemeente zou voorzien in een wandelpad dat tot het Rijksmuseum zou worden doorgetrokken.

Museum Overholland sloot in de zomer van 1990 zijn deuren uit protest tegen het feit dat de gemeente zich niet aan haar belofte had gehouden om de rust rondom het museum te garanderen.