Nederlaag Lubbers in Brussel

BRUSSEL, 20 DEC. Een poging van premier Lubbers, om het Verdrag van Maastricht zo te wijzigen dat Britse toetreding tot de sociale paragraaf volgend jaar makkelijker zou worden, is mislukt.

In een vergadering van de persoonlijke vertegenwoordigers van de EG-regeringsleiders gisteren kreeg het als “ongebruikelijk” beoordeelde Nederlandse initiatief geen enkele steun.

Lubbers wilde de compromis-tekst, waarmee hij op de tweede dag van de Eurotop in Maastricht had geprobeerd de Britten mee te krijgen, alsnog in het verdrag opnemen.

In deze tekst werd bijvoorbeeld de verplichting voor werkgevers om werknemers te consulteren, onderworpen aan een unanieme beslissing van de Raad. In de huidige tekst is afgesproken daarover bij gekwalificeerde meerderheid te beslissen. Voor de Duitsers en de Fransen was onder meer deze afspraak al een minimum - met het compromisaanbod van Lubbers gingen zij ternauwernood akkoord.

Toen ook de Britten niet akkoord gingen, besloten de elf overige lidstaten opgelucht en eensgezind terug te keren tot de oorspronkelijke tekst. Om het geschil toe te dekken werd ten slotte door twaalf landen gezamenlijk besloten dat elf lidstaten een gezamenlijk sociaal beleid zullen voeren. Daarbij wordt wel gebruik gemaakt van de instellingen van de EG, zodat er straks de facto een "sociale EG' zonder Groot-Brittannië dreigt te ontstaan.

In een persoonlijke brief aan de andere regeringsleiders stelde Lubbers eerder deze week voor terug te keren naar de afgezwakte compromis-tekst. In Brussel wordt de brief geïnterpreteerd als een uiterste poging om het de Britten na verkiezingen volgend jaar, mogelijk te maken alsnog aan te sluiten bij de "sociale EG'.

Maar boven alles overheerst de verbazing over de ongebruikelijke manier waarop de voorzitter van de Raad van ministers van de EG nog geen vijf dagen na het sluiten van een verdrag, er zelf alweer probeert in te breken. Het risico bestaat dan dat andere lidstaten van de gelegenheid gebruik maken om met eigen verlangens op de proppen te komen, waardoor het hele delicate bouwwerk kan instorten. Nederlandse diplomaten wijzen er op hun beurt weer op dat Lubbers' politieke stijl juist gekenmerkt wordt door een bombardement van ideeën en suggesties die uiting zijn van een voortdurend streven naar consensus.

    • Folkert Jensma