"Meer vliegen op Rotterdam'

ROTTERDAM, 20 DEC. Op de nieuwe luchthaven van Rotterdam, die ten noorden van het huidige Zestienhoven moet worden gebouwd, zullen jaarlijks ten minste 2.000 nachtvluchten noodzakelijk zijn om het vliegveld rendabel te maken. Dat is de conclusie van de Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw-Rotterdam Airport (ONRA), waarin de luchthaven Schiphol en de gemeente Rotterdam deelnemen. De gemeente ging er tot nu toe vanuit dat het aantal nachtvluchten beperkt zou kunnen blijven tot driehonderd per jaar.

B en W van Rotterdam ontvouwden gisteren de plannen voor de ontwikkeling van de Noordrand van de stad. Behalve het nieuwe vliegveld verrijst er een nieuwe woonwijk met zevenduizend overwegend duurdere woningen op de huidige lokatie van Zestienhoven. Verder is 170 hectare grond aan de zuidkant van de nieuwe luchthaven aangewezen voor kantoren. De Noordrand krijgt aansluiting op het metro- en tramnet van Rotterdam.

Bewoners en milieu-organisaties hebben grote bezwaren tegen uitbreiding van het vliegveld en verplaatsing naar de Schieveenpolder. Wethouder J. Linthorst (ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling) verwacht dat de gemeenteraad de uitwerking van het Integraal Plan Noordrand, dat zeven miljard gulden gaat kosten, in maart zal goedkeuren. “Schrappen van de nieuwe luchthaven zou de klok twintig jaar terugzetten”, zei Linthorst.

Het Rotterdamse college verwacht dat minder omwonenden in de nieuwe wijk geluidoverlast ondervinden dan in de huidige situatie. Voor een verantwoorde exploitatie van Nieuw-Rotterdam Airport is een hoeveelheid charterverkeer, met als gevolg nachtelijk gebruik van de luchthaven, noodzakelijk, aldus het rapport van de ONRA. In het voor- en naseizoen komt dit neer op drie of vier nachtelijke vluchten. In het hoogseizoen kan dit tijdens de weekeinden oplopen tot twaalf. De nieuwe luchthaven, die een investering vergt van 384 miljoen gulden, moet in 2001 in gebruik worden genomen.