Major krijgt steun voor gedrag in EG

LONDEN, 20 DEC. De Britse premier, Major, heeft de steun van de meerderheid van het Lagerhuis gekregen voor zijn opstelling inzake Europese eenwording tijdens de top in Maastricht. Een motie waarin Major gefeliciteerd werd met het bereiken van al zijn onderhandelingsdoeleinden, werd met 339 tegen 253 stemmen aangenomen. Zeven Conservatieven, onder leiding van de voormalige partijleider Tebbit, stemden openlijk tegen hun eigen partijleider. Ex-premier Thatcher schaarde zich onder de naar schatting twintig stemonthouders.

De stemming volgde op een tweedaags debat over Europa, waarin de leiders van de oppositie de regering verweten dat zij in Maastricht een uitzonderingspositie in Europa had bedongen, alleen maar om tegemoet te komen aan de verdeeldheid in de Conservatieve Partij.

Sinds de topontmoeting, vorige week, waarop de Twaalf besloten tot verdergaande monetaire en politieke integratie, hebben Labour en SLD (Liberaal Democraten) schande gesproken van het feit dat Groot-Brittannië als enige koketteerde met de mogelijkheid dat ze op den duur buiten een Monetaire Unie zou blijven. Zowel Kinnock (Labour) als Ashdown (SLD) wierpen de premier voor de voeten, dat hij heel goed weet dat de Britten uiteindelijk geen geïsoleerde positie buiten een EMU kunnen kiezen.

Het manoevreren van de Britse regering om zich als enige te distantiëren van een afspraak over minimum sociale vereisten in een verenigd Europa, noemden de oppositieleiders schandelijk. Desondanks werd een SLD-amendement, waarin die gevoelens werden verwoord, vannacht met 364 tegen 18 stemmen verworpen.