Kondor Wessels bescherming vijf jaar verlengd

De bouwgroep Kondor Wessels in Leiden heeft van de algemene vergadering van aandeelhouders toestemming gekregen om de bestaande beschermingsconstructie met vijf jaar te verlengen.

Die stelt de de raad van bestuur of de raad van commissarissen in staat om gewone of preferente aandelen uit te geven als verweer tegen een ongewenste overneming.

Veel aandeelhouders vroegen uitleg over de gepubliceerde jaarcijfers omdat die niet vergelijkbaar waren met die van het voorgaande boekjaar. Als uitvloeisel van de fusie tussen IBB-Kondor en Bouwbedrijf Wessels op 11 juli 1990 werd het boekjaar gewijzigd en eindigt nu op 30 juni. Hierdoor duurde het boekjaar 1990-1991 achttien maanden.

Het bestuur van de bouwonderneming meldde dat de eerder voorspelde winst met 26,5 miljoen gulden ruimschoots gehaald. Herhaald werd dat de winst in het lopende boekjaar iets hoger zal uitvallen.