Joep laat eindelijk zijn tanden zien

ROTTERDAM, 20 DEC. Begemann-topman Joep van den Nieuwenhuyzen, de vriendelijke en altijd opgewekte jonge bedrijven-verzamelaar uit Brabant, toont nu eindelijk zijn tanden. Gingen de tientallen overnames die hij de afgelopen jaren voor zijn Koninkljke Begemann Groep uit Breda realiseerde tot nog toe, zeker voor de buitenwereld, altijd op vriendelijke toon en veelal in harmonie met de over te nemen ondernemingen, nu komt hij met een tegenbod op Grasso, een bod waarvan de leiding van Grasso in eerste instantie niet gediend is. Want Grasso had enkele weken geleden met het Duitse GEA overeenstemming bereikt over een overname.

Het is de eerste keer in Nederland dat er een tegenbod wordt uitgebracht op een beursgenoteerde onderneming die reeds met een ander bedrijf een akkoord heeft over een vriendelijke overname.

De Nederlandse advocaat van GEA schroomde gisteren niet de actie van Van den Nieuwenhuyzen als “vijandig bod” te betitelen. Wakkie verwees daarbij naar artikel 4 lid 2 van de SER Fusiecode.

Van den Nieuwenhuyzen wierp daar tegenin dat het hier niet om een vijandig bod gaat zolang Grasso niet nadrukkelijk heeft verklaard dat het tegen overname door Begemann is. “Het is nu nog gewoon een alternatief bod.” Begemann heeft Grasso gisteren uitgenodigd om over het bod te komen praten.

Begemann's president-commissaris mr. A.J.J.M. Takx wil nadrukkelijk voorkomen dat Van den Nieuwenhuyzen als agressor te boek komt te staan. “Wij als raad van commissarissen hebben tegen Joep gezegd: zorg dat je geen negatieve publiciteit krijgt, dat is niet de bedoeling.” Takx wil voorkomen dat het op een vijandige overnamestrijd uitloopt. “Dat hebben we bij Cindu Key & Kramer kunnen voorkomen.”

Volgens de SER Fusie-commissie is Begemann wel degelijk bezig met een “vijandig bod” omdat er met het bestuur van Grasso geen overeenstemming is bereikt, aldus een woordvoerster van de Sociaal Economische Raad. Volgens de SER is echter geen sprake van een “overval” op Grasso, omdat Grasso al met GEA overeenstemming had. “Grasso heeft zich daarmee bereid getoond zijn zelfstandigheid op te geven. Er is dus niet sprake van een overval waarbij de onderneming tegen zijn zin zijn zelfstandigheid verliest.”

Nederland kent weinig voorbeelden van geslaagde vijandige overnames. Mulder Boskoop is een sprekend geval, de Brabantse gebroeders Van Mook slaagden met succes deze betonmixerfabrikant tegen de zin van directie en commissarissen in te lijven.

Er bestaan meer voorbeelden van mislukte vijandige overnamepogingen. PGGM heeft ooit een vijandig bod uitgebracht op Wereldhave, Koninklijke Scholten Honig op CSM en Elsevier op Kluwer. De eerste twee mislukten, in het laatste geval ging de belaagde partij met een ander samen, met Wolters, de zogenoemde White Knight.