Inspectie ernstig bezorgd over positie psychiatrische patiënt

UTRECHT, 20 DEC. De bescherming van psychiatrische patiënten en zwakzinnigen loopt gevaar als er keuzen in de zorg worden gemaakt en als de kwaliteitsbewaking in het financieringsstelsel van Simons wordt overgelaten aan verzekeraars en instellingen. Dit zei de geneeskundig hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid M.D. Lamping-Goos vandaag in Utrecht op een congres ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de inspectie voor de geestelijke volksgezondheid.

Lamping-Goos noemde de fusieplannen rond alle gezondheidsinspecties een bedreiging voor de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. De commissie-Dunning, die vorige maand een rapport uitbracht over keuzen in de zorg, pleitte al voor een aparte wettelijke regeling voor langdurig geesteszieken.

Het jubileumcongres had als onderwerp de patiëntenrechten in een verenigd Europa. In principe kunnen psychiatrische patiënten en zwakzinnigen straks de Nederlandse wachtlijsten omzeilen door in het buitenland hulp te zoeken, maar ze kunnen op financiële gronden in hun keus beperkt worden als hun verzekeraar geen contract met andere instellingen heeft.