Godard

In het artikel over de grenzen van de documentaire film (CS 6 december) schrijft Hans Beerekamp: “De uitspraak van Jean-Luc Godard dat film 24 leugens per seconde vertelt, is een gemeenplaats geworden.”

Godard placht echter met vuist op tafel te balken: "Le cinéma c'est la vérité 24 fois par seconde', en inderdaad wordt de aldus luidende kreet sinds jaar en dag als gemeenplaats nagebauwd.

De formulering "24 leugens per seconde' is van ondergetekende en heeft geen betrekking op film-inhoud of stijl. Het stond al lang in het voorwoord van mijn (nog niet gepubliceerde - mea culpa!) studie over de psychofysiologie van de filmbeweging, To phi or not to phi.

Dat Beerekamp spontaan en terecht het kokette warhoofd Godard verkeerd citeert, zou mede veroorzaakt kunnen worden door kritisch herzien van de abjecte film Alphaville, waarin per seconde 24 oliedomme leugens voorkomen, véél erger dan in menige documentaire film.

    • E. van Moerkerken