GMD verdwijnt per 1 maart; Bestuur GMD gaat akkoord met fusie GAK

DEN HAAG, 20 DEC. De Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) zal komend jaar definitief verdwijnen. Het bestuur van de GMD heeft gisteravond, ondanks heftige protesten van personeel en ondernemingsraad, ingestemd met het plan van de federatie van bedrijfsverenigingen om de artsen en arbeidsdeskundigen die bij de dienst werken per 1 maart onder te brengen bij het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK).

Het GAK voert de Zieketewet uit en verzorgt de uitkeringen aan zieken enarbeidsongeschikten voor dertien van de negentien bedrijfsverenigingen. De GMD is het orgaan dat arbeidsongeschikten keurt en begeleidt. De dienst werkt voor alle bedrijfsverenigingen.

Al jaren loopt de samenwerking tussen GAK en GMD stroef. De GMD verwijt het GAK dat ze zieke werknemers veel te laat overdragen, zodat het veel moeilijker wordt om ze weer aan het werk te helpen. Het GAK vindt de GMD te traag werkt. Resultaat van de wrevel is dat er weinig terechtkomt van betere samenwerking, die er toe zou moeten leiden dat te veel mensen in de WAO belanden. Om aan deze situatie een einde te maken, kwamen de bedrijfsverenigingen op 25 oktober met het plan om al per 1 januari de GMD op te heffen en bij het GAK onder te brengen.

Het plan leidde tot grote woede bij het GMD-personeel. De ondernemingsraad en de bonden eisten dat er eerst een plan gemaakt zou worden dat duidelijk aangeeft wat de positie van de GMD'ers in de nieuwe structuur zal zijn. Het bestuur van de GMD stemde gisteren echter in met het voorstel van een fusie. Eerder had ook het bestuur van het GAK zijn ja-woord gegeven. In plaats van 1 januari zal de opheffing van de GMD nu per 1 maart een feit zijn.

De ondernemingsraad is woedend: “Ze beginnen een fusie zonder te weten waar ze naartoe willen”, zegt voorzitter Nypels. Volgens hem hebben de sociale partners, die de besturen van GAK en GMD vormen, besloten tot deze overhaaste fusie “alleen maar om machtsverlies te voorkomen.” Men vreest politiek ingrijpen, zo redeneert Nypels, en hoopt met dit voorstel het beheer over uitvoering van de sociale zekerheid in eigen hand te houden. De ondernemingsraad en de bonden eisen dat de fusie voorlopig wordt uitgesteld en dat er eerst een plan wordt gemaakt over de totstandkoming van de toekomstige integratie.