Europa begint in 1995 met uitzending toekomsttelevisie

ROTTERDAM, 20 DEC. Europa zal in 1995 zijn eigen variant van "High Definition Television' (HDTV) introduceren. Daartoe hebben de EG-ministers voor telecommunicatie gisteren na een tweedaags marathon-debat in Brussel besloten.

De uitzendnorm voor het nieuwe televisiesysteem, HD-MAC, is ontwikkeld door Philips en het Franse elektronica-concern Thomson. HDTV belooft een aanzienlijke verbetering van de beeldkwaliteit, de geluidskwaliteit van een cd-speler en nieuw beeldformaat vergelijkbaar met de beeldverhoudingen van het bioscoopdoek.

De nieuwe uitzendnorm geldt voor satellietuitzendingen. De programma's kunnen via de kabel de huiskamer binnenkomen of kunnen met een schotelantenne uit de lucht worden geplukt. Het nieuwe systeem is niet geschikt voor traditionele antenne-ontvangst en is daarom slechts relevant voor 20 procent van de Europese huishoudens.

HD-MAC is het Europese antwoord op het Japanse MUSE-systeem. In Japan wordt inmiddels acht uur per dag in het nieuwe systeem uitgezonden. De Verenigde Staten hebben nog niet voor een HDTV-systeem gekozen. Waarschijnlijk zullen de VS opteren voor een geavanceerder systeem, HD-Digital. Een Europese variant van HD-Digital, wel geschikt voor antenne-ontvangst, zal pas vanaf 2005 beschikbaar komen.

“Dit besluit is van groot strategisch belang in onze concurrentiestrijd met Japan”, aldus minister van verkeer en waterstaat Maij Weggen, die zich als voorzitter van de ministerraad intensief met de materie heeft beziggehouden.

Met het besluit van de EG-ministers, dat nog moet worden goedgekeurd door het Europees parlement, komt een einde aan een maandenlange strijd tussen de televisiefabrikanten enerzijds en een coalitie van commerciële satellietzenders en satellietexploitanten anderzijds. De fabrikanten wilden een snelle, verplichte invoering van de nieuwe uitzendnorm om zich te verzekeren van voldoende programma's voor de nieuwe televisies. De omroepen en satellietexploitanten vonden een verplichte omschakeling op de nieuwe technologie onacceptabel omdat die zou leiden tot kapitaalvernietiging.

Gisteren is besloten dat alleen satellietuitzendingen die vanaf 1995 van start gaan zich moeten bedienen van de nieuwe norm. Bestaande uitzendingen mogen onbeperkt in de huidige televisie-normen worden verzorgd. Wel zullen de satellietzenders aanspraak kunnen maken op EG-subsidie als ze de overstap naar de nieuwe technologie maken. Hoeveel subsidie de EG beschikbaar zal stellen is nog niet duidelijk. EG-commissaris voor telecommunicatie Pandolfi zei zich sterk te willen maken voor een totale subsidie van 450 miljoen gulden, verspreid over vijf jaar.

Voor Philips, dat enkele honderden miljoenen guldens in de ontwikkeling van HDTV investeert, bevat het EG-besluit zowel goed als slecht nieuws. De investeringen zijn nu veiliggesteld, maar de introductie van de nieuwe technologie zal veel trager van de grond komen dan het concern had verwacht.

Het nieuwe televisiesysteem zal in twee fasen worden ingevoerd. Sinds dit najaar zijn de eerste D2-MAC televisies op de markt, voorlopers van de volwaardige HD-MAC. D2-MAC biedt als vernieuwing alvast het breedbeeldformaat, waarbij de lengte tot de hoogte zich verhouden als 16 bij 9. Alle breedbeelduitzendingen moeten van de D2-MAC-norm gebruik maken.