EG liberaliseert schadeverzekeringen

BRUSSEL, 20 DEC. De EG-lidstaten zijn het gisteren eens geworden over liberalisering van de markt voor schadeverzekeringen na aanvaarding van een derde en laatste richtlijn.

Dat betekent dat een in een lidstaat erkende verzekeraar overal in de EG kan opereren. Hij krijgt daarvoor een Europese vergunning. De controle blijft in handen van het land van herkomst.

Daardoor kunnen Nederlandse verzekerden vanaf 1 juli 1994 een brand- of inbraakverzekering afsluiten in elk willekeurig EG-land. Alleen in Spanje, Griekenland en Portugal gaat de regeling respectievelijk pas eind 1996 en eind 1998 in.

Een moeilijkheid is dat het Europees Parlement advies over richtlijnen betreffende financiële diensten weigert uit te brengen. Het parlement is ontevreden over de te geringe voortgang met de verwezenlijking van het sociale Europa. De Nederlandse staatssecretaris Dankert (buitenlandse zaken) zei dat op spoedbehandeling in januari of op zijn laatst februari zal worden aangedrongen. “Als het Parlement blijft weigeren, zullen we in februari een formeel besluit nemen”, aldus Dankert.

Volgens Dankert is onder het Nederlandse EG-voorzitterschap “goede voortgang” gemaakt met de voltooiing van de eengemaakte Europese markt. Sinds 1 juli zijn 53 voorstellen goedgekeurd.

Dankert zei gisteren in Brussel na een vergadering met EG-collega's dat er in zes maanden tijd 31 voorstellen zijn aanvaard uit het zogenoemde Witboek van de EG-Commissie uit 1985, dat de basis vormt voor de realisering van de interne markt. Daarnaast zijn 22 maatregelen aangenomen die van belang zijn voor het Europa zonder grenzen.

Er liggen nog zo'n vijftig voorstellen op tafel waarvan er volgens Dankert zo'n dertig tot 35 echt belangrijk zijn. “Dat moet geen onmogelijke opgave zijn voor Portugal en zonodig Groot-Brittannië”. Deze twee landen zijn volgend jaar EG-voorzitter.

Onduidelijk is of het tempo hoog genoeg is om op 1 januari 1993 een begin te kunnen maken met het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.