Defensie ziet af van aanleg drie oefenterreinen

DEN HAAG, 20 DEC. Het ministerie van defensie ziet voorlopig af van de aanleg van drie militaire oefenterreinen. Het gaat om twee grotere tereinen, in Ermelo-Noord in Gelderland (1.000 hectare) en op de Leusderheide in Utrecht (850 hectare), en een kleiner terrein bij Oirschot in Noord-Brabant (250 hectare).

Staatssecretaris Van Voorst tot Voorst (defensie) maakte dit vanochtend bekend. In een nota aan de Tweede Kamer heeft hij aangegeven wat er met de uit 1985 daterende plannen voor militaire terreinen gaat gebeuren. Zij voorzagen in de aanleg van zeven grotere en zeven kleinere oefenterreinen.

Het gebruik van de Loonse en Drunense Duinen bij Den Bosch als oefenterrein wordt beëindigd. Ook stoot Defensie de terreinen Appèlvergen (Groningen) en Beegderheide (Roermond) af, terwijl de Rechte Heide bij Tilburg nog slechts zal worden gebruikt als landingsplaats voor parachutisten. Het laagvliegen boven de Waddenzee wordt opgeschort in afwachting van een NAVO-studie.

Het niet-inrichten van drie oefenterreinen heeft met een aantal onzekerheden te maken: het al dan niet afschaffen van de dienstplicht, de mogelijkheden in het buitenland te oefenen en de toekomstige omvang van de landmacht.

Van Voorst tot Voorst, die zijn nota als “een oefening in natuurbehoud” karakteriseerde, verwacht dat op zijn vroegst in 1993 en uiterlijk over zes jaar definitieve besluiten over de oefenterreinen kunnen worden genomen.

Defensie houdt ondanks de bezwaren van de provincie Gelderland vast aan het gebruik van de Ginkelse en Eder Heide als oefenterrein (1.000 hectare) voor de toekomstige luchtmobiele brigade. Van Voorst tot Voorst hoopt met een aantal maatregelen de provincie tegemoet te komen zoals het afzien van de terreinen de Sysselt, Planken Wambuis en Ginkelse Zand.

Voor de overige militaire oefenterreinen verandert er voorlopig niet zoveel. Suggesties van natuur- en milieu-organisaties om die te verplaatsen naar overbodige landbouwgebieden worden wel bestudeerd, maar volgens de nota is daar voorlopig geen geld voor. De meerkosten ten opzichte van de bestaande plannen worden op drie tot vier miljard gulden geraamd. Wel wordt aangegeven dat landbouwgronden in Groningen, Flevoland en het gebied ten zuiden van Dedemsvaart het meest geschikt zijn als oefenterrein, eventueel in de plaats van de drie terreinen waarvan de aanleg nu voorlopig niet doorgaat.

Het kabinet houdt vast aan het zo snel mogelijk inrichten van het grotere terrein bij Oirschot en bij Havelte (Drenthe) als oefengebieden voor de landmacht. Dat het militaire terrein in het laatste geval pal naast een nationaal natuurpark komt, is in een land als Nederland onvermijdelijk, meent Van Voorst tot Voorst. “Als je meer ruimte zou hebben, zou je het anders doen.”

Defensie kondigt verder aan dat de schietterreinen in Den Helder worden gesloten, waardoor de onveilige zone van 34.000 hectare boven de Waddenzee kan worden opgeheven. Hetzelfde geldt voor de onveilige zone van 750 hectare in het Lauwersmeer bij het schietterrein Kollumerwaard. Daar worden straks simulatoren gebruikt.