De maatschappij draagt niet bij aan de oplossing ...

De maatschappij draagt niet bij aan de oplossing van het probleem dat te weinig vrouwen op leidinggevende posities terechtkomen, door hen voor de keuze of gezin of carriere te plaatsen

C.C.E. Koning, Vrije Universiteit Amsterdam

In Leiden kan men een redelijk druk sociaal en zelfs internationaal verkeer onderhouden met uitsluitend gebruik van het Indonesisch.

Mestika Zed, Vrije Universiteit Amsterdam

Het bekleden van gebouwen met spiegelglas is even asociaal als eht dragen van een spiegel-zonnebril

B. Kesler, TU Wageningen

Het verdient aanbeveling dat iedere promovendus ten minste één boom plant, gezien de grote hoeveelheid papier die bij het voorbereiden van een dissertatie wordt gebruikt.

R. Hertzberger-ten Cate, Rijksuniversiteit Leiden