Bezuiniging op opvang in 1992 gaat niet door

DEN HAAG, 20 DEC. De bezuiniging van zes miljoen gulden op de maatschappelijke opvang (Blijf van m'n lijf-huizen, opvang dak- en thuislozen) gaat volgend jaar niet door. Een ruime meerderheid van de Kamer wees gisteren het voorstel van minister d'Ancona (WVC) af om als compensatie voor deze bezuiniging hetzelfde bedrag te investeren in vernieuwende projecten op het gebied van leren en werken voor allochtonen en oudere thuislozen.

De minister liet gisteren bij de behandeling van de begroting van Welzijn weten dat zij Scouting Nederland zodanig tegemoet wil komen dat in 1995 in Dronten de Wereld Jamboree kan worden gehouden. Aanvankelijk wilde zij de subsidie aan Scouting met 25 procent korten. De organisatie van de Wereld Jamboree kost ten minste 3,4 miljoen gulden.

De Kamer stemde in met het afschaffen van de rijksbijdrage voor werkgelegenheidsprojecten in de noordelijke provincies en Limburg. Als gevolg van het intrekken van subsidies vanaf 1993 dreigen ruim 900 arbeidsplaatsen te verdwijnen. De minister zei dat haar afkoopsom van 120 miljoen gulden “budgettair op de grens van de mogelijkheden ligt”. Als gevolg van een aangenomen wijzigingsvoorstel van CDA en PvdA gaat er volgend jaar drie miljoen gulden extra naar logeerhuizen voor geestelijk gehandicapten. De bezuiniging van ƒ 500.000 op het vrijwilligerswerk gaat niet door, de ƒ 300.000 subsidie voor de CNV-jongeren blijft gehandhaafd en op het werk van de ouderenbonden zal niet worden bezuinigd.