ANC wil al in 1992 verkiezingen houden

JOHANNESBURG, 20 DEC. Het Afrikaans Nationaal Congres wil in de loop van volgend jaar algemene verkiezingen houden in Zuid-Afrika voor een grondwetgevende vergadering.

ANC-leider Nelson Mandela herhaalde deze al eerder geformuleerde eis vanmorgen in zijn openingsrede voor de Conventie voor een Democratisch Zuid Afrika (Codesa), die de fundamenten legt voor een nieuwe, non-raciale grondwet. “Om succesvol te zijn, moeten de onderhandelingen worden gesteund door de meerderheid van de Zuidafrikanen”, aldus Mandela.

Negentien delegaties van elk twaalf leden nemen in het World Trade Centre in Johannesburg deel aan de officiële tweedaagse opening van Codesa. De Conventie markeert het officieuze einde van de blanke suprematie in het landsbestuur. Besluiten van Codesa worden omgezet in wetgeving.

De regerende Nationale Partij is tegen een gekozen constitutionele vergadering, omdat daarmee een zwarte meerderheid de grondwet zou kunnen dicteren. Codesa zou volgens de NP de grondwet moeten opstellen, waarna er verkiezingen kunnen volgen.

Mandela was de eerste spreker na de opening door de hoogste rechter van het land, Michael Corbett, en de gebeden van zes religieuze leiders. De ANC-leider legde nadruk op verzoening en deed een oproep aan de regering om “in de geest van deze Conventie” de laatste politieke gevangenen voor Kerstmis vrij te laten. Hij sprak van een speciale “Codesa-amnestie”.

Mandela schakelde over van Engels naar Afrikaans, toen hij de afwezige partijen opriep Codesa alsnog bij te wonen. De rechtse blanke partijen zijn niet op de Conventie aanwezig, omdat zij een deling van de macht met de zwarte meerderheid in een eenheidsstaat afwijzen. “De dreigementen met een burgeroorlog zijn onverantwoordelijk en totaal onaanvaardbaar. Zij die deze dreigementen uiten laten de wereld zien dat zij het lijden van alle Zuidafrikanen willen verlengen en het zoeken naar vrede in ons land willen verpesten”.

President De Klerk zal de rij sprekers vandaag afsluiten. De partijen zullen een intentieverklaring aannemen, waarin in algemene termen de uitgangspunten voor een nieuwe grondwet zijn vastgelegd. Morgen buigt de Conventie zich over procedures en de samenstelling van werkgroepen op deelterreinen.

    • Peter ter Horst