VERONTREINIGING

De verontreiniging van een voormalig fabrieksterrein in Rotterdam blijkt ernstiger dan aanvankelijk werd aangenomen.

Uit onderzoek is gebleken dat de bodem is verontreinigd met teerachtige produkten. Volgens de GG en GD zijn maatregelen niet noodzakelijk omdat de volksgezondheid niet in gevaar is.