VEB roept regering op in te grijpen

ROTTERDAM, 19 DEC. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) roept de overheid op in te grijpen in de discussie over beschermingsconstructies.

De VEB vindt dat de gisteren bekendgemaakte overeenstemming tussen beurs (VEH) en beursgenoteerde bedrijven (VEUO) over beschermingsconstructies onvoldoende rekening houdt met de positie van de aandeelhouder.

De VEB vraagt zich af of het nog verantwoord is dat zaken die betrekking hebben op het algemeen belang via “zogenaamde zelfregulering” buiten de werkelijke belanghebbenden (de aandeelhouders) om, geregeld moeten worden.

De overheid kan niet afzijdig blijven, nu te zeer wordt afgeweken van de begin dit jaar door de minister opgestelde notitie over beschermingsconstructies, aldus de VEB.

Volgens de VEB wordt niet voldaan aan de daar geformuleerde eis dat een gewijzigde machtsverhouding in de aandeelhoudersvergadering niet langdurig genegeerd mag worden. De houder van preferente aandelen zal ook na het nieuwe akkoord immers vrijwel altijd de meerderheid op de aandeelhoudersvergadering kunnen krijgen.

De VEB gelooft evenmin dat houders van preferente aandelen echt onafhankelijk zullen opereren. Daarom zal van de "tijdelijkheid' van de beschermingsconstructies, waar de beurs op aandrong, volgens de VEB in de praktijk geen sprake zijn.

Volgens een woordvoerder van het ministerie was het gisteren gepubliceerde akkoord daar gistermiddag nog niet ontvangen. De minister zal het bestuderen, zodra hij het heeft, aldus de woordvoerder.