Upgrading

Op een zaterdag vloog het station Hollands Spoor in de brand, op zondag stortten Van Kooten en De Bie daarover hun Haagse jongenstranen en op maandag maakten de NS bekend, dat het vertrouwde gebouw vanzelfsprekend volledig gerestaureerd zou worden. Het was weliswaar danig verouderd en hier en daar hoogst smoezelig geworden, maar Den Haag behoefde niet te wanhopen: het zou uit de as herrijzen als een monument voor de spoorweggeschiedenis, glanzend als nooit tevoren.

Dat men woord houdt, is voor iedere reiziger te zien. Op verschillende plekken zijn de schotten alweer verwijderd, om uitzicht te bieden op schoongewassen en in negentiende-eeuwse stijl gereconstrueerde lijsten, bogen, overkappingen en wachtruimten. Dat komt, naar men mag verwachten, dus wel goed.

Maar de respectabele herstelwerkzaamheden worden sinds kort begeleid door een vloek. Bij de afdaling van perron naar aankomsthal treft de passant een bord aan, waarop de NS meedelen dat de tijdelijke wegversperringen het gevolg zijn zijn van “upgrading van dit station.”

Geen restauratie, geen renovatie, geen reparatie, geen reconstructie - niets van al die nette woorden uit de Nederlandse taal die zo duidelijk aangeven waartoe de hier verrichte werkzaamheden dienen. Nee, uitgerekend upgrading, één van de lelijkste termen uit het marketing-jargon van lieden die de aard van hun broodwinning interessant trachten te maken door een mistgordijn van internationale hocuspocus-taal op te trekken. In het minst ergerlijke geval wordt de ware betekenis gebruikt: enige allure verschaffen aan iets dat van zichzelf onvoldoende de moeite waard is. Men kan via upgrading een poging doen een merk of een blad een beter aanzien te geven, de schijn wekken dat het nu van betere kwaliteit is dan vroeger.

Aan het station Hollands Spoor mankeerde echter niets. Het kwam hooguit in aanmerking voor een geduchte opknapbeurt, die door de brand uiteraard ingrijpender is geworden. Als het straks maar weer de oude glorie uitstraalt, dat is genoeg. Aan het imago hoeft niets te gebeuren, er hoeft geen enkele schijn te worden gewekt. Ze zullen toch niet van plan zijn dat lieve gebouw te downgraden tot een quasi-historische kermisattractie? Wat dènken ze wel, bij de Spoorwegen?

    • Henk van Gelder